HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2020-05-28 14:05
publikacja
2020-05-28 14:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
HM_raport_okresowy_za1_kwartal_2020r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do
I. Aktywa trwałe 32 696 095,74 30 566 157,52 7 182 324,48 7 177 681,70
II. Zapasy 135 470 507,30 118 632 242,10 29 758 695,01 27 857 753,22
III. Należności krótkoterminowe 16 434 427,66 11 072 425,82 3 610 137,22 2 600 076,51
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 928 156,98 10 638 257,71 3 279 255,98 2 498 123,21
V. Kapitał własny 28 765 214,69 29 369 739,40 6 318 831,07 6 896 733,45
VI. Zobowiązania długoterminowe 53 524 564,25 53 733 584,27 11 757 697,04 12 617 960,38
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 118 027 719,00 88 691 781,94 25 927 052,04 20 827 000,57
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 13 696 995,49 5 695 771,45 3 115 573,43 1 325 276,06
IX. Zysk przed opodatkowaniem -372 747,08 -3 051 284,92 -84 786,54 -709 964,38
X. Zysk netto -570 023,08 -3 080 832,74 -129 659,73 -716 839,49
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
HM raport okresowy za1 kwartał 2020r..pdfHM raport okresowy za1 kwartał 2020r..pdf Raport okresowy za 1 kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-28 PIOTR HOFMAN PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki