REKLAMA

HELIO S.A.: Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16.12.2022 r.

2022-12-16 14:25
publikacja
2022-12-16 14:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_2022_16-z1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-16
Skrócona nazwa emitenta
HELIO S.A.
Temat
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16.12.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ,HELIO S.A. z siedzibą w Wyględach („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 r.
Załączniki
Plik Opis
RB_2022_16-z1.pdfRB_2022_16-z1.pdf Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-16 Grzegorz Sobociński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki