HARPER HYGIENICS S.A.: Rozwiązanie umowy znaczącej

2019-02-04 15:28
publikacja
2019-02-04 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-04
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku trwających od grudnia 2018 r. negocjacji, w dniu 29 stycznia 2019 r. zostało zawarte ze Spółką Accolade PL V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumienie, które potwierdziło sposób i warunki rozwiązania umowy najmu z dnia 11 marca 2016 r. dotyczącej pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w obiekcie zwanym BTS HARPER („Umowa Najmu”), o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 06/2016. Zgodnie z treścią porozumienia Spółka po spłaceniu określonych kwot w opisanych terminach nie będzie zobowiązana do zapłaty m.in. czynszu najmu do końca trwania umowy, tj. przez okres 10 lat od Daty Rozpoczęcia, czyli od dnia 14 lutego 2017 r., do czego byłaby zobowiązana w związku z wcześniejszym niż zakładano rozwiązaniem Umowy Najmu.

Spółka zobowiązała się również do opuszczenia wynajmowanego magazynu w maksymalnym ustalonym terminie do dnia 31 marca 2019 r.

Na wypadek niespełnienia zobowiązań Spółki określonych porozumieniem, Spółka poddała się dobrowolnej egzekucji: na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., co do obowiązku opuszczenia magazynu – przedmiotu najmu oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. co do kwoty maksymalnej wynikającej z zawartego porozumienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-04 DMITRIJ KOSTOJANSKIJ PREZES ZARZĄDU
2019-02-04 ANDRZEJ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki