Gwarantowany czy nie? Sprawdzamy depozyty

Michał Kisiel2012-08-21 10:10analityk Bankier.pl
publikacja
2012-08-21 10:10

Jedną z największych zalet bankowych depozytów jest bezpieczeństwo. System gwarantowania depozytów chroni klientów banków przed skutkami upadłości instytucji, której powierzyli swoje oszczędności. Jednak nie wszystkie produkty sprzedawane przez banki pod szyldem „oszczędności” dają taki sam poziom ochrony.


OPIS
Image licensed by Ingram Image

Produkty oszczędnościowe oferowane przez banki to nie tylko konta oszczędnościowe i lokaty terminowe. Od wielu lat instytucje bankowe sprzedają także lokaty strukturyzowane, polisolokaty i inne hybrydy, czyli pakiety łączące w sobie cechy kilku typów finansowych usług. Warto być świadomym, że poziom bezpieczeństwa tych produktów jest zróżnicowany. Dotyczy to zarówno gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału (niektóre produkty mogą przynieść straty), ale również gwarancji otrzymania z powrotem oszczędności w przypadku upadłości instytucji finansowej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – strażnik depozytów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją, której zadaniem jest ochrona depozytów ludności zgromadzonych w bankach. Utrzymuje się on ze składek wnoszonych przez krajowe banki i chroni ich deponentów przed konsekwencjami upadłości. Celem istnienia BFG i podobnych instytucji w innych krajach jest wzmocnienie zaufania do sektora bankowego – oszczędzający powinni mieć pewność odzyskania swoich środków nawet, jeśli ich bank okaże się niestabilny finansowo.

Z gwarancji BFG korzystają deponenci, którzy posiadają:

  • środki zgromadzone na imiennych rachunkach bankowych w złotych i walutach obcych,
  • inne wierzytelności wynikające z czynności bankowych wymienionych w prawie bankowym.

Maksymalna kwota gwarantowana przez BFG wynosi równowartość 100 000 euro i limit ten dotyczy wszystkich umów rachunku bankowego zawartych przez deponenta z jednym bankiem. W przypadku rachunku wspólnego, kwota gwarantowana wyliczana jest oddzielnie dla każdego ze współposiadaczy.

Lokaty bankowe i konta oszczędnościowe można zakładać także przez pośredników finansowych, a nie bezpośrednio w banku. Nie zmienia to jednak faktu, że nasze pieniądze trafiają do instytucji, która jest pod skrzydłami BFG. Dlatego też w takim przypadku nadal korzystamy z gwarancji BFG.

Nie wszystkie oszczędności to depozyty

Produkty określane mianem oszczędnościowych oferowane przez banki mogą nie podlegać gwarancjom BFG. Gwarancje dotyczą wyłącznie umów zawieranych z bankiem. Jeśli bank działa jako dystrybutor, sprzedając np. produkty strukturyzowane czy ubezpieczeniowe i nie jest stroną umowy, to oszczędności tak ulokowane są poza obszarem działania BFG.

Przykładem mogą być polisolokaty, które skonstruowane są tak, że ich faktycznym „producentem” jest towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczeniowe korzenie mają także produkty strukturyzowane sprzedawane pod postacią polisy. W tym przypadku, gwarancji dotyczących polis na życie udziela Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W razie upadłości towarzystwa, UFG wypłaca 50% świadczenia, nie więcej jednak niż 30 000 euro.

Produkty strukturyzowane sprzedawane przez banki mogą mieć bardzo skomplikowaną formę. Określenie, czy dany produkt korzysta z gwarancji BFG wymaga określenia podstawy prawnej użytej przy jego konstruowaniu. Przykładowo lokata strukturyzowana w formie certyfikatu może być przygotowana w oparciu o prawo bankowe lub ustawę o obligacjach. W pierwszym przypadku będzie ona objęta gwarancją BFG, w drugim – nie. Dlatego zawsze należy sprawdzić czy kupowana przez nas „struktura” podlega ochronie i na jakich zasadach.

Lokaty z funduszem i inne hybrydy

W ofertach banków możemy spotkać się także z produktami, które składają się z kilku części. Przykładem mogą być lokaty z funduszem, a także różnego typu programy systematycznego oszczędzania, w których środki rozdziela się na kilka instrumentów. Zasady gwarantowania takich produktów wyglądają następująco – gwarancjami BFG objęta jest ta część środków, która trafia do banku (np. część lokacyjna w lokatach z funduszami), a gwarancją UFG ta część, która odpowiada za ochronę ubezpieczeniową. Środki inwestowane w funduszach inwestycyjnych nie są objęte gwarancjami. Warto jednak przypomnieć, że w razie upadłości Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych środki wpłacone przez inwestorów są wyłączone z masy upadłościowej, a więc nie mogą zostać przeznaczone np. na spłatę długów zarządzającego.

Michał Kisiel, analityk Bankier.pl

m.kisiel@bankier.pl

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (11)

dodaj komentarz
~maro
Czy obecnie Polisolokaty nie zostały wycofane z rynku ? z tego co słyszałem nie ma juz możliwości zawierania ich. Ale mogę się mylić stąd mój post :)
Ps. Fajny art ;)
~Gruszek
Należy wziąć pod uwagę to, że BFG opiewa na ok 8 mld pln. Polacy mają w bankach ok 480 mld pln depozytów. Więc jeśli padną ze 2 - 3 duże banki to i tak nici z tych gwarancji.
Pozdrawiam
~azaz
Gdyby miało być uczciwie to od takiej informacji wszyscy zainteresowani ( od ministra finansów do ostatniego naganiacza w banku ) powinni zaczynać rozmowy o gwarancjach !
~Raf
Ostatnio coś czytałem, że NBP da kredycik BFG jak będzie mało gdyby padł jakiś bank.

Coś wiecie w tej sprawie?
~sdgsdfgd odpowiada ~Raf
BFG dysponuje tylko 8 mld zł. Natomiast w 1 kwartale 2012 r. oszczędności Polaków wg GUS wyniosły ok. 389 mld zł.
~łyska odpowiada ~sdgsdfgd
proszę czytać ze zrozumieniem: gwarantowane depozyty do 100k Euro. Teraz widać jakie bogactwo w Polsce.
~Raf odpowiada ~sdgsdfgd
jednak dobrze pamiętałem,że NBP pomoże BFG jakby co

http://www.pb.pl/2639596,59550,porozumienie-w-sprawie-krotkoterminowych-kredytow-z-nbp-dla-bfg

te standardowe 8mld starczy ledwo dla 80.000 klientów po 100 tys EUR

a jak pokazała afera z Amber Gold to ludzie mają kasy jak lodu i co to dla nich wpłacić
jednak dobrze pamiętałem,że NBP pomoże BFG jakby co

http://www.pb.pl/2639596,59550,porozumienie-w-sprawie-krotkoterminowych-kredytow-z-nbp-dla-bfg

te standardowe 8mld starczy ledwo dla 80.000 klientów po 100 tys EUR

a jak pokazała afera z Amber Gold to ludzie mają kasy jak lodu i co to dla nich wpłacić 400 tys na lokatkę :)

Każdy z większych banków ma przynajmniej z 1 mln klientów
~Raf odpowiada ~Raf
oczywiście dla 20.000 klientów po 100 tys EUR
~'l
cytat z creditagricole - fundusze swiata - 100% ochrony krzyczy z plakatu a w regulaminie -

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych (Klientów). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
cytat z creditagricole - fundusze swiata - 100% ochrony krzyczy z plakatu a w regulaminie -

Bank nie jest gwarantem wypłaty środków przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonych (Klientów). Środki wpłacone przez Klientów w ramach składki ubezpieczeniowej nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto Bank informuje, że Emitent instrumentu finansowego (BNP Paribas), w który zainwestowane zostaną środki stworzonego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego zobowiązał się wobec Ubezpieczyciela do wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia 100% środków zainwestowanych przez Fundusz w ten instrument finansowy. Ubezpieczyciel zapewnia wypłatę 100% zainwestowanych przez Klienta środków na koniec okresu ubezpieczenia pod warunkiem, że Emitent wypełni swoje zobowiązania płatnicze wobec Ubezpieczyciela. W związku powyższym całkowite ryzyko związane z niewywiązaniem się Emitenta z ciążących na nim zobowiązań ponosi Klient.
m.kisiel
Panie Studencie - touche! Niedopatrzenie poprawione :)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki