Gdzie zapłacić podatek giełdowy?

Nasz czytelnik pracując w Stanach Zjednoczonych założył konto maklerskie. Wrócił do Polski, po czym wyjechał do pracy do Niemiec, gdzie teraz mieszka i płaci podatki. Osiągnął pierwsze zyski z amerykańskiej giełdy. Nie są to zyski z dywidend. W którym kraju powinien rozliczyć podatek giełdowy od zysków z rachunku maklerskiego z USA?

Gdzie zapłacić podatek giełdowy? (ingimage)

Biuro księgowe z Ameryki odpowiedziało czytelnikowi, że nie musi składać deklaracji podatkowej w USA, jeżeli nie przebywa na terenie Stanów 183 dni w roku. Wobec tego gdzie powinien zapłacić podatek? W Polsce czy w Niemczech?

Odpowiedź eksperta:

Krajem ostatecznego rozliczenia będzie Polska, nie będą nim Niemcy. Z treści pytania wynika, że Pana miejsce zamieszkania często zmienia się, niemniej nadal pozostaje Pan polskim rezydentem podatkowym – jest to dla Pana ośrodek interesów osobistych nawet, jeśli przebywa Pan w Polsce krócej niż 183 dni w roku. Zakładając zatem, że związki z Rzeczpospolitą pozwalają uznać Pana za polskiego rezydenta podatkowego, w Polsce posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy, a w innych państwach – obowiązek ten ograniczony jest wyłącznie do zarobków tam otrzymywanych.

O związku z Rzecząpospolitą, a w konsekwencji o nieograniczonym obowiązku podatkowym świadczyć mogą m.in. związki rodzinne, osobiste, posiadany majątek, chęć powrotu do kraju itd. Zakładam zatem czasowy jedynie związek z RFN i brak nieograniczonej rezydencji podatkowej w tym kraju. W stosunku do USA, zyski kapitałowe zwolnione są z opodatkowania w tym kraju przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę Rzeczypospolitej - z tytułu zysku ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji walorami kapitałowymi, chyba że:

a) zysk został osiągnięty przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji mieniem nieruchomym położonym na terytorium USA (klauzula związana z nieruchomościami),

b) osoba osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w RP posiada zakład w USA i wartość majątkowa przynosząca zysk jest rzeczywiście związana z tym zakładem lub

c) osoba fizyczna osiągająca zysk, mająca miejsce zamieszkania w RP, przebywa w USA przez okres lub okresy, sięgające łącznie lub przekraczające 183 dni w ciągu roku podatkowego.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka - Wieszczeczyński - Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 14 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. 1976, nr 31, poz. 178),

Art. 3 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361).

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 3 ~tik

Z podanego przykładu nie wynika że Polska jest krajem interesów osobistych. Panie ekspert ! Więcej szacunku do czytelników ! Posiadanie jakiegoś "papierka" to nie patent na mądrość ! Czy nie lepiej odpowiedzieć wprost: "ma płacić bo my tak każemy". Pierwszy lepszy urzędniczyna z sąsiednich Niemiec obali tą wyssaną z palca głupotę!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~hłehłe

to zhyba jakiś ex ekspert i bozia go opuścił - ma go z głowy

! Odpowiedz
0 9 ~cyklotron

hahaha nie mieszka w polsce , długo nie mieszkał , pracuje i mieszka u niemców, rachunek maklerski miał/ma w stanach a podatek i tak ma zapłacic w polsce... hahahahahaha

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

 • Termin uiszczenia podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

  Składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odprowadzają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze.

  Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, czyli osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terenie Polski.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.