GRUPAONET: Informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez jej akcjonariuszy

2006-10-24 17:20
publikacja
2006-10-24 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 71 / 2006
Data sporządzenia: 2006-10-24
Skrócona nazwa emitenta
GRUPAONET
Temat
Informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez jej akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki GRUPA ONET.PL S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej uzyskał informację od TVN S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166 (dalej "TVN") o przekroczeniu zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o 2,32% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 20 października 2006 r. TVN nabył w drodze przymusowego wykupu 186.545 akcji Spółki, co stanowi 2,32% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku przymusowego wykupu TVN, bezpośrednio i pośrednio, posiada z tym dniem łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Grupy Onet.pl S.A.

Przed zmianą udziału TVN posiadał bezpośrednio 15,41% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiadało 1.240.079 akcjom w kapitale zakładowym Spółki i 1.240.079 głosom na jej walnym zgromadzeniu, i stanowiło 15,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału TVN posiadała pośrednio, poprzez spółkę Grupa Onet Poland Holding B.V. ("GOPH BV"), 82,28% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiadało 6.622.449 akcjom w jej kapitale zakładowym i 6.622.449 głosom na jej walnym zgromadzeniu, co stanowiło 82,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Grupa Onet.pl S.A.

Przed zmianą udziału TVN posiadał łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 97,68% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiadało 7.862.528 akcjom w jej kapitale zakładowym i 7.862.528 głosom na jej walnym zgromadzeniu, co stanowiło 97,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Grupa Onet.pl S.A.

Obecnie TVN posiada bezpośrednio 17,72% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 1.426.624 akcjom w jej kapitale zakładowym i 1.426.624 głosom na jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 17,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Grupa Onet.pl S.A.

Obecnie TVN posiada pośrednio, poprzez GOPH BV, 82,28% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, co odpowiada 6.622.449 akcjom w jej kapitale zakładowym i 6.622.449 głosom na jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 82,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Grupa Onet.pl S.A.

Obecnie TVN posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 8.049.073 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 100% udział w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 8.049.073 głosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Grupa Onet.pl S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-10-24 Jan Łukasz Wejchert Prezes Zarządu
2006-10-24 Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki