REKLAMA

GRUPAMZ: Korekta raportu bieżącego EBI nr 14/2022 - Rejestracja zmian Statutu

2022-07-27 12:57
publikacja
2022-07-27 12:57
Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 14/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie rejestracji zmian Statutu. Korekta dotyczy omyłki pisarskiej w zakresie wskazanego miesiąca rejestracji zmian Statutu Spółki.

Po korekcie:

„Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 25 lipca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii O wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.”

Przed korektą:

„Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 25 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii O wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 10 lutego 2022 roku jako dnia prawa poboru akcji serii O oraz wprowadzenia akcji serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.”

Pozostałe informacje wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 14/2022 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki