3,0100 zł
-0,99% -0,0300 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Spr._Finansowe_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_Spr._Zarzadu_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Zarzadu_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu_do_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_Ocena_Sprawozdania_Finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_-_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_bieglego_rewidenta_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Informacje_Niefinansowe_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży 346 940 260 482 81 450 61 168
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 330 14 566 5 008 3 420
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 686 16 068 3 448 3 773
IV. Zysk (strata) netto 8 607 7 627 2 021 1 791
V. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 725 5 769 1 579 1 355
VI. Zysk na akcję (PLN) 0,09 0,08 0,02 0,02
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,09 0,08 0,02 0,02
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 407 (567) 10 425 (133)
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 430) (25 425) (2 214) (5 970)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (24 749) 23 043 (5 810) 5 411
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 228 (2 949) 2 401 (692)
XII. Aktywa 424 452 453 854 98 710 108 814
XIII. Zobowiązania długoterminowe 76 641 115 279 17 824 27 639
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 132 806 125 931 30 885 30 193
XV. Kapitał własny 215 004 212 644 50 001 50 983
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 190 403 187 967 44 280 45 066
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Spr. Finansowe za rok 2018.pdfSkonsolidowane Spr. Finansowe za rok 2018.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa IMMOBILE za 2018 rok
Skonsolidowane Spr. Zarządu za rok 2018.pdfSkonsolidowane Spr. Zarządu za rok 2018.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE za rok 2018
List Zarządu do Akcjonariuszy.pdfList Zarządu do Akcjonariuszy.pdf List Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE za rok 2018
Oświadczenia Zarządu do SSF.pdfOświadczenia Zarządu do SSF.pdf Oświadczenia Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdania Finansowego.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - Ocena Sprawozdania Finansowego.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE w sprawie
Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego za rok 2018
Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE w sprawie
Komitetu Audytu za rok 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta SSF.pdfSprawozdanie biegłego rewidenta SSF.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Skons.
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2018
Sprawozdanie Informacje Niefinansowe 2018.pdfSprawozdanie Informacje Niefinansowe 2018.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-16 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2019-04-16 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2019-04-16 Piotr Fortuna Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-16 Iwona Agnieszka Perkowska Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp. k.
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez spółkę akcji własnych.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.