GPW: wykluczenie z obrotu akcji spółki PRÓCHNIK S.A. W UPADŁOŚCI

Uchwała Nr 14/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki PRÓCHNIK S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Giełdy oraz art. 91 ust. 9

i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...),

w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki PRÓCHNIK S.A. W UPADŁOŚCI, Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje tej spółki, oznaczone kodem "PLPRCHK00018" - z dniem 18 stycznia 2019 r.

§ 2

W związku z wykluczeniem, o którym mowa w § 1, ostatnim dniem obrotu,

w którym możliwe będzie zawieranie na giełdzie transakcji akcjami spółki

PRÓCHNIK S.A. W UPADŁOŚCI, będzie dzień 17 stycznia 2019 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 91 ust. 9 zdanie pierwsze

i ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) po upływie

6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, następuje wycofanie akcji danej spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez emitenta w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 27 lipca 2018 r., postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,

XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,

z dnia 5 czerwca 2018 r. o ogłoszeniu upadłości spółki PRÓCHNIK S.A.,

stało się prawomocne z dniem 17 lipca 2018 r.

Mając powyższe na uwadze, w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wskazanego powyżej postanowienia, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom mra

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,73% 55 926,95
2019-12-06 16:24:00
WIG20 -0,96% 2 072,13
2019-12-06 16:39:45
WIG30 -0,59% 2 378,06
2019-12-06 16:39:00
MWIG40 0,06% 3 819,07
2019-12-06 16:24:45
DAX 0,79% 13 158,31
2019-12-06 16:35:00
NASDAQ 0,90% 8 648,21
2019-12-06 16:35:00
SP500 0,87% 3 144,58
2019-12-06 16:35:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.