REKLAMA

GPW Benchmark: Nowy WIBOR ruszy w 2020 r.

2019-08-08 14:48
publikacja
2019-08-08 14:48

GPW Benchmark podtrzymuje, że do końca 2019 r. zamierza złożyć do KNF wniosek o zgodę na administrowanie stawkami WIBOR i WIBID, dostosowanych do unijnego rozporządzenia BMR - podała w czwartek spółka w prezentacji. Nowy WIBOR nie będzie zawierał kalkulacji dla tenoru 9M.

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda potwierdził także na czwartkowej konferencji prasowej wcześniejsze zapewnienia, że jego spółka nie zamierza korzystać z wydłużonego terminu dostosowania stawki WIBOR do rozporządzenia BMR.

"Nie zamierzamy korzystać z tego przedłużenia, nie zamierzamy przesuwać złożenia wniosku do końca 2021 r. Mamy zamiar złożyć wniosek w grudniu 2019 r., by wskaźnik mógł być stosowany do starych i nowych umów od 2020 r." - powiedział.

Stawka WIBOR po dostosowaniu do unijnego rozporządzenia BMR zmieni strukturę terminową z powodu rezygnacji z opracowywania i publikacji tenoru 9M - poinformowała w prezentacji GPW Benchmark.

"W zakresie zmian elementów nie klasyfikowanych do kluczowych elementów metody, Administrator zakwalifikował decyzję o rezygnacji z kalkulacji i publikacji Fixingu Indeksu WIBOR o tenorze 9M, jako zmiany nienoszącej charakteru istotnej zmiany" - napisano w czwartkowej prezentacji.

"Zmiana dotycząca struktury terminowej jest wynikiem przeprowadzonych przez GPW Benchmark ankiet z Uczestnikami Fixingu, którzy wskazali na możliwość rezygnacji z opracowywania tego tenoru, ze względu na nikłe wykorzystanie i stosowanie go w umowach i instrumentach finansowych" - dodano.

Uczestnicy fixingu WIBOR/WIBID, po dostosowaniu tych stawek do rozporządzenia BMR, nadal będą przekazywać kwotowania wiążące, niezależnie od wyników kalkulacji kwotowań opartych o faktycznie zawarte transakcje na rynku, zgodnie z kaskadową metodą wyliczania stawek wg BMR - wynika z informacji przekazanych przez GPW Benchmark.

Oznacza to, że utrzymany zostanie obecnie obowiązujący mechanizm, zawarty w kodeksie postępowania uczestników fixingu WIBOR/WIBID, który przewiduje, że przez podanie kwotowania uczestnik fixingu zobowiązuje się na żądanie innego uczestnika fixingu do zawarcia transakcji z pozostałymi uczestnikami, polegającej na złożeniu lub przyjęciu depozytu na wskazane w kwotowaniu terminy w trakcie pierwszych 15 minut po publikacji fixingu.

W czwartkowej prezentacji GPW Benchmark wskazano, że po wdrożeniu zapisów rozporządzenia BMR w każdym dniu fixingowym uczestnicy fixingu przekazują do administratora stawek WIBOR/WIBID zarówno kwotowania wiążące, jak i kwotowania modelowe, czyli wynikające z faktycznie zawartych na rynku transakcji, zgodnie z tzw. metodą kaskadową.

Rozporządzenia BMR ustanowiło od 1 stycznia 2018 r. nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz stosowania wskaźników referencyjnych na terenie Unii Europejskiej. Pewne kategorie podmiotów opracowujących wskaźniki referencyjne mogą skorzystać z okresu przejściowego w dostosowaniu do nowych standardów.

Nowe regulacje mają na celu ochronę przed manipulacją poziomem wskaźników, w związku z doświadczeniami m.in. ze stawką LIBOR oraz wzmocnienie wiarygodności stawek rynku pieniężnego. Zgodnie z BMR w metodologii wyznaczania nowych stawek w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę wartość faktycznych transakcji na rynku, a dopiero później - w przypadku ich braku - wartość kwotowań (tzw. metoda kaskadowa).

Przedstawiciele GPW Benchmark poinformowali w czwartek, że do transakcji uwzględnianych w ramach metody kaskadowej przy kalkulacji nowego WIBORu/WIBIDu zaliczono: transakcje dokonywane przez podmiot przekazujący dane na rynku bazowym (międzybankowym) oraz transakcje dokonywane przez ten podmiot na rynkach powiązanych: z segmentem instytucji finansowych oraz z segmentem pozostałych instytucji finansowych.

Dane transakcyjne pochodzące z rynku bazowego dotyczą: transakcji zawartych między uczestnikami fixingu oraz między uczestnikami fixingu i innymi bankami.

W ramach prac analitycznych w zw. z dostosowaniem WIBORu i WIBIDu do BMR do segmentu instytucji finansowych zaliczano: instytucje emerytalne, ubezpieczeniowe, inwestycyjne, banki hipoteczne, banki spółdzielcze, SKOKi.

Segment pozostałych instytucji finansowych składał się natomiast z: instytucji finansowych niebędących instytucjami emerytalnymi, ubezpieczeniowymi, inwestycyjnymi, bankami hipotecznymi, spółdzielczymi oraz SKOKami.

"Metoda kaskady danych składa się z 4 poziomów. Pierwszy i drugi poziom dotyczy danych z rynku bazowego, trzeci z rynków powiązanych, a czwarty poziom wykorzystuje kwotowania wiążące, które już w tej chwili są w każdym dniu fixingu zgłaszane do administratora i na podstawie których jest przeprowadzany fixing. (...) Jest zachowane okno transakcyjne 15 min od godziny 11" - powiedział na konferencji prasowej Grzegorz Koloch, główny analityk GPW Benchmark.

W ramach prac nad nowymi stawkami wykluczono uwzględnianie w ich kalkulacji transakcji uczestnika fixingu z segmentem przedsiębiorstw oraz z segmentem instytucji publicznych.

W II kw. 2019 r. uzgodniono nowe brzmienie przepisów niektórych zapisów rozporządzenia BMR, zgodnie z którymi okres przejściowy na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów tej regulacji został wydłużony do 31 grudnia 2021 r. WIBOR, na mocy rozporządzenia wykonawczego KE, został wpisany na listę kluczowych wskaźników referencyjnych. Oprócz WIBORu do wskaźników kluczowych w rozumieniu rozporządzenia BMR należą: EURIBOR, EONIA, LIBOR i STIBOR.

Stawka WIBID nie jest kluczowym wskaźnikiem referencyjnym, dlatego okres przejściowy dla tego wskaźnika (obowiązujący GPW Benchmark SA i jego użytkowników) kończy się 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że w przypadku braku dostosowania WIBIDu do BMR do końca 2019 r. wskaźnik nie będzie mógł być używany jako wskaźnik referencyjny rynku pieniężnego w Polsce.

GPW Benchmark (100 proc. udziałów w spółce posiada GPW) jest organizatorem fixingu, na którym ustalane są stawki WIBOR i WIBID. Firma jest odpowiedzialna za opracowanie nowego WIBORu/WIBIDu, zgodnego z rozporządzeniem BMR, opartego przede wszystkim o transakcje rynkowe. Obecnie WIBOR/WIBID wyliczane są na podstawie deklaracji banków. Nowa metodologia wyliczania stawek musi zyskać akceptację Komisji Nadzoru Finansowego. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Wybierz ubezpieczenie, które działa w szkole i poza nią! Kun online! >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki