7,3400 zł
-3,93% -0,3000 zł
Gobarto SA (GOB)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Gobarto_za_2018-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARTO_List_prezesa_raport_skonsolidowany-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARTO_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_GOBARTO_oraz_Gobarto_S.A._za_2018_rok-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARTO_Raport_skonsolidowany_inf_niefinansowe-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARTO_RN_Oswiadczenie_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARTO_RN_Sprawozdanie_z_oceny_spr._fin._GOBARTO_za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Gobarto_S.A._Sprawozdanie_z_badania_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 147 922 1 768 821 503 380 416 713
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 329 49 230 -546 11 598
III. Zysk (strata) brutto -13 854 35 827 -3 247 8 440
IV. Zysk (strata) netto -17 843 31 120 -4 182 7 331
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 349 61 534 7 581 14 497
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -68 844 -17 446 -16 134 -4 110
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 079 -38 331 4 940 -9 030
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -15 416 5 757 -3 613 1 356
IX. Aktywa, razem 1 037 800 1 072 707 241 349 257 188
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 622 082 636 263 144 670 152 548
XI. Zobowiązania długoterminowe 206 309 87 777 47 979 21 045
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 415 773 548 486 96 691 131 503
XIII. Kapitał własny 415 718 436 444 96 679 104 640
XIV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 64 652 66 653
XV. Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,64 1,12 -0,15 0,26
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 14,95 15,70 3,48 3,76
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gobarto za 2018-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Gobarto za 2018-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapyałowej Gobarto
GOBARTO_List_prezesa_raport_skonsolidowany-sig.pdfGOBARTO_List_prezesa_raport_skonsolidowany-sig.pdf List Prezesa Zarządu
GOBARTO_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO oraz Gobarto S.A. za 2018 rok-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGOBARTO_Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GOBARTO oraz Gobarto S.A. za 2018 rok-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie Zarządzu z działalności Grupy Kapitałowej Gobarto i Gobarto S.A.
GOBARTO_Raport skonsolidowany_inf niefinansowe-sig-sig-sig-sig-sig.pdfGOBARTO_Raport skonsolidowany_inf niefinansowe-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Gobarto
GOBARTO_RN_Oświadczenie_Komitet_Audytu.pdfGOBARTO_RN_Oświadczenie_Komitet_Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Gobarto S.A. dotyczące Komitetu Audytu
GOBARTO_RN_Sprawozdanie z oceny spr. fin. GOBARTO za 2018 r..pdfGOBARTO_RN_Sprawozdanie z oceny spr. fin. GOBARTO za 2018 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gobarto S.A. z oceny sprawozdań
Gobarto S.A._Sprawozdanie_z_badania_SSF.pdfGobarto S.A._Sprawozdanie_z_badania_SSF.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2019-04-17 Katarzyna Goździkowska - Gaztelu Wiceprezes Zarządu
2019-04-17 Roman Miler Wiceprezes Zarządu
2019-04-17 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
2019-04-17 Karol Ludwiński Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-17 Agnieszka Kabus Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.