REKLAMA

GETIN: Rezygnacja Członka Zarządu

2021-05-28 17:36
publikacja
2021-05-28 17:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. („Emitent”) informuje, że dzisiaj, tj. 28 maja 2021 r., Pani Izabela Lubczyńska – Członek Zarządu złożyła oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta z upływem dnia 28 maja 2021 r.

Pani Izabela Lubczyńska swoją decyzję uzasadniła wygaśnięciem łączącego ją ze Spółką kontraktu menedżerskiego z upływem dnia 28 maja 2021 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, t.j. ze zm.) w związku z § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz.757 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-05-28 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki