REKLAMA

GETIN: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnej sprzedaży Idea Bank Białoruś

2020-11-19 14:23
publikacja
2020-11-19 14:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-19
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnej sprzedaży Idea Bank Białoruś
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. Emitent podpisał z Getin International S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu („GISA”) – spółką zależną od Emitenta oraz ZAO Minsk Transit Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („MTB”) list intencyjny („List intencyjny”), w którym strony wyraziły intencję podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez Emitenta i GISA na rzecz MTB lub podmiotów z nim powiązanych akcji spółki ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („Bank”), („Potencjalna transakcja”).
Strony Listu intencyjnego przyjęły między innymi następujące wstępne założenia Potencjalnej transakcji:
1. przedmiotem sprzedaży będą wszystkie posiadane przez Emitenta i GISA akcje Banku, stanowiące około 99,999% kapitału zakładowego Banku („Akcje”);
2. proponowana cena za Akcje wynosi 50.000.000,00 BYN (pięćdziesiąt milionów rubli białoruskich), co stanowi równowartość 73.810.000,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych) wg średniego kursu NBP z dnia 18 listopada 2020 r.;
3. Potencjalna transakcja będzie uzależniona od uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych;
4. intencją stron Listu intencyjnego jest zawarcie umowy sprzedaży Akcji do dnia 4 stycznia 2021 r.;
5. po podpisaniu Listu Intencyjnego może zostać przeprowadzone dodatkowe badanie due diligence Banku.
List intencyjny, o ile nie zostanie przedłużony za zgodą Stron, wygaśnie z dniem 31 stycznia 2021 r.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-19 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2020-11-19 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki