REKLAMA

GETIN: Informacja o odpisach aktualizujących

2021-07-14 15:35
publikacja
2021-07-14 15:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-14
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Informacja o odpisach aktualizujących
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w toku prac nad półrocznym sprawozdaniem finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku, Emitent podjął decyzję o reklasyfikacji na dzień 30 czerwca 2021 r. aktywów i zobowiązań jednostki zależnej Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia („Idea Bank Rumunia”) do aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży oraz o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Idea Bank Rumunia, w wyniku czego jednostkowy wynik finansowy i jednostkowe kapitały własne Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały obciążone kwotą 23.230 tys. zł, a skonsolidowany wynik finansowy i skonsolidowane kapitały własne Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały obciążone kwotą 36.361 tys. zł.

Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku. mogą ulec zmianie. Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-14 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-07-14 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki