REKLAMA
WEBINAR

GENXONE: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki

2023-05-19 16:08
publikacja
2023-05-19 16:08
Zarząd genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej Spółka) informuje, że 19 maja 2023 r., działając na podstawie upoważnienia zawartego w §6b Statutu Spółki oraz w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 1.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Zgodnie z §6b ust. 6 Statutu Spółki, uchwałą z dnia 18 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na emisję akcji serii E w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości.
Treść uchwały Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna §3 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."

Załączniki
20230519_160859_0000147005_0000149796.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki