6,1400 zł
0,66% 0,0400 zł
genXone SA (GX1)

Wyniki finansowe - GENXONE			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 004 706 766 367
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -1 100 -1 001 -947 -1 400
Zysk (strata) brutto (tys.) -912 -846 -814 -1 263
Zysk (strata) netto (tys.)* -753 -835 -818 -1 268
Amortyzacja (tys.) 383 298 328 -1 599
EBITDA (tys.) -717 -703 -619 -2 999
Aktywa (tys.) 19 773 18 656 17 833 16 520
Kapitał własny (tys.)* 18 688 17 853 17 037 15 769
Liczba akcji (tys. szt.) 0,000 0,000 0,000 3 296,600
Zysk na akcję (zł) -0,385
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,783
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.