6,1400 zł
0,66% 0,0400 zł
genXone SA (GX1)

Komunikaty spółki - GENXONE

Podpisanie umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
Aktualizacja informacji na temat umowy warunkowej o istotnym znaczeniu
Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki
Zawarcie istotnej umowy
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2023 roku
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r.
Zakończenie subskrypcji akcji serii E emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 19 czerwca 2023 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 19 czerwca 2023 roku
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu realizacji Programu Motywacyjnego Spółki
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.