15,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
genXone SA (GX1)

Komunikaty spółki - GENXONE

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r.
Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 6 czerwca 2022 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 6 czerwca 2022 roku
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2021 r. (EBI nr 5/2022)
Raport roczny za rok 2021
Korekta raportu bieżącego nr 10/2022 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 r.
GENXONE 0,00% 15,00
2022-06-24 17:00:00

Kalendarium

  • Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

  • Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.