REKLAMA

Franklin Templeton: Dobre perspektywy dla rynku długu gospodarek wschodzących

2021-07-29 11:30
publikacja
2021-07-29 11:30
Franklin Templeton: Dobre perspektywy dla rynku długu gospodarek wschodzących
Franklin Templeton: Dobre perspektywy dla rynku długu gospodarek wschodzących
fot. Phongphan /

Ze względu m.in. na przebieg ożywienia gospodarczego na świecie, podtrzymujemy optymistyczne prognozy dla obligacji rynków wschodzących oraz umiarkowanie pozytywne dla tamtejszych papierów korporacyjnych - podano w lipcowym komentarzu zespołu Franklin Templeton Fixed Income. Dodali, że spodziewają się zawężania spreadów rentowności obligacji.

"Podtrzymujemy optymistyczne prognozy dla (skarbowych - PAP) instrumentów dłużnych z rynków wschodzących, pod wpływem takich czynników, jak ogólny przebieg ożywienia gospodarczego na świecie, odbicie cen surowców, sprzyjające warunki związane z globalną płynnością czy też dalsze międzynarodowe wsparcie dla rynków wschodzących. Przewidujemy, że przełoży się to na dalsze zawężanie spreadów w perspektywie najbliższych trzech miesięcy" - napisali analitycy w raporcie.

"Choć rynki wschodzące pozostają coraz dalej za rynkami rozwiniętymi pod względem wyszczepienia populacji, przewidujemy, że mocne odbicie w Stanach Zjednoczonych i Europie wraz z odrabianiem strat po pandemii będzie miało także korzystne efekty dla rynków wschodzących za pośrednictwem eksportu i cen surowców" - dodali.

Analitycy niezmiennie preferują instrumenty z rynków wschodzących denominowane w twardej walucie, w odróżnieniu od papierów denominowanych w walutach lokalnych, których kursy - jak oceniają - w większości przypadków są w okolicach historycznych minimów, a realne stopy procentowe są ujemne lub bardzo niskie.

Dobre perspektywy długu korporacyjnego

Specjaliści z Franklin Templeton podtrzymują umiarkowanie optymistyczne prognozy dla obligacji korporacyjnych z rynków wschodzących.

"Przewidujemy, że wsparcie techniczne dla obligacji korporacyjnych z rynków wschodzących wciąż będzie solidne, po części dzięki popytowi ze strony regionalnych inwestorów — polowanie na dochód wciąż jest dominującą siłą napędzającą rynki instrumentów o stałym dochodzie" - podali w raporcie.

"Spready obligacji przedsiębiorstw z rynków wschodzących notują wahania w obydwie strony od początku marca, a w okresie od początku roku umiarkowanie się zawęziły. Zawężanie się spreadów obligacji korporacyjnych z rynków wschodzących przebiega wolniej niż na rynku w Stanach Zjednoczonych od początku roku we wszystkich kategoriach ratingowych poza instrumentami o ratingu A" - wskazali.

Uważają, że obligacje przedsiębiorstw z rynków wschodzących mogą być względnie odporne na wpływ wzmożonej zmienności dzięki umiarkowanemu czasowi trwania instrumentów (duration) ze Stanów Zjednoczonych i odpowiedniemu buforowi w spreadach.

"(...) Nie mówiąc o bardziej stabilnych bilansach płatniczych i lepszych warunkach inwestycyjnych na rynkach wschodzących ogółem" - dodali.

Jak napisali analitycy w raporcie, podaż obligacji korporacyjnych z rynków wschodzących wciąż jest solidna; wartość emisji do końca maja sięgnęła 247 mld USD, a całkowita podaż netto jest znacznie niższa i sięga 47 mld USD.

"W połączeniu z dużą liczbą zleceń kupna na te nowo emitowane papiery, te dane dają nam przekonanie, że rynek jest w stanie utrzymać stabilny i zrównoważony wzrost" - ocenili.

"Szacujemy, że popyt rośnie wraz z coraz większym zainteresowaniem inwestorów połączeniem spreadów, jakości i krótkiego czasu trwania. Fundamenty obligacji korporacyjnych z rynków wschodzących cały czas się umacniają; wyniki za pierwszy kwartał sygnalizują średni dwucyfrowy procentowy wzrost przychodów i zysków przed potrąceniem odsetek od kredytów, podatków, deprecjacji i amortyzacji (EBITDA) rok do roku" - podano.

Wypłacalność a spready

W raporcie analitycy Franklin Templeton ocenili, że jak dotąd, w 2021 r. wskaźniki niewypłacalności są nieco wyższe niż przewidywali, ale ten wzrost może być związany z niewypłacalnością dwóch dużych emitentów, która obniżyła wskaźnik niewypłacalności w segmencie wysokodochodowym za ostatnich 12 miesięcy do 5,3 proc.

"Nasza prognoza dla wskaźnika niewypłacalności korporacyjnych emitentów obligacji o wysokim dochodzie z rynków wschodzących na 12 najbliższych miesięcy wynosi 3 proc., przy 40-procentowym wskaźniku powrotu do regulowania zobowiązań, w porównaniu z 1,6 proc. w przypadku indeksu korporacyjnych obligacji wysokodochodowych z rynków wschodzących wycenianych na 70 centów lub mniej" - podali.

Na podstawie historycznych danych o spreadach korporacyjnych obligacji o wysokim dochodzie z rynków wschodzących i wskaźnikach niewypłacalności, przewidują, że papiery przedsiębiorstw z rynków wschodzących będą oferowały korzystne podwyższone spready rekompensujące inwestorom ryzyko mniejszej płynności. Dodali jednak, że z czasem spready te będą się zawężać.

"Obligacje przedsiębiorstw z rynków wschodzących niezmiennie oferują znaczący wzrost spreadów w stosunku do obligacji korporacyjnych ze Stanów Zjednoczonych we wszystkich kategoriach ratingowych, a ich względna wartość w porównaniu z papierami skarbowymi z rynków wschodzących również jest atrakcyjna we wszystkich segmentach rynku poza instrumentami o wyższych ratingach" - napisali.

"Przewidujemy, że ta wartość względna będzie coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów zainteresowanych mniej tradycyjnymi możliwościami, co przyczyni się do zawężania spreadów w perspektywie najbliższych 12 miesięcy" - dodali. (PAP Biznes)

kk/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki