REKLAMA

Faktoring zapewnia dynamiczny rozwój firmy

2009-01-27 07:10
publikacja
2009-01-27 07:10
Faktoring  pozwala  na budowanie  przewagi  konkurencyjnej  firm dzięki zapewnieniu jej płynności finansowej. Faktor zarządza należnościami firmy, podczas gdy ona może koncentrować się na swojej  podstawowej  działalności.  Polscy przedsiębiorcy   zaczynają coraz  bardziej  doceniać nowoczesne narzędzie jakim jest faktoring,  zwłaszcza  teraz,  w okresie  spowolnienia   gospodarczego.
Faktoring jest dobrym sposobem na finansowanie bieżącej działalności firmy i szansą na jej rozwój. Przede wszystkim zabezpiecza przedsiębiorstwa przed utratą płynności finansowej, ale ogranicza również ryzyko związane  z opóźnieniami w płatnościach lub brakiem zapłaty za wystawione faktury, co jest bardzo ważne, szczególnie w sytuacji ograniczonego dostępu do kredytów bankowych - mówi Sebastian Grabek, dyrektor Departamentu Faktoringu HSBC Bank Polska S.A. 

Korzystanie z faktoringu daje przedsiębiorcom możliwość znaczącej poprawy płynności finansowej dzięki natychmiastowemu otrzymaniu gotówki za wystawione i dostarczone do banku faktury. Zaliczka otrzymywana przez firmę od faktora zazwyczaj sięga 80 proc. Podczas gdy w przypadku kredytu, banki oceniają sytuację finansową firmy oraz wielkość i jakość zabezpieczeń, w faktoringu zwykle nie stosuje się dodatkowych zabezpieczeń w postaci hipoteki lub zastawów rejestrowych.

Grupa HSBC to jedna z największych i najbardziej doświadczonych instytucji factoringowych na świecie. Dzięki obecności w 85 krajach i regionach świata HSBC jest w stanie zapewnić swoim klientom najwyższe standardy obsługi, niezależnie od tego, gdzie znajdują się ich rynki zbytu. Prestiżowy magazyn „Trade Finance”, zajmujący się tematyką światowego handlu już po raz szósty z rzędu przyznał Grupie HSBC nagrodę „Award for Excellence 2008”  w kategorii Najlepszy Faktor. Od maja ubiegłego roku z doświadczenia HSBC korzystają także polskie firmy z sektora MŚP i Dużych Firm oraz korporacje zajmujące się handlem międzynarodowym.  

W Polsce faktoring jest wciąż stosunkowo mało znany, ale ubiegły rok pokazał, że jego udział w finansowaniu przedsiębiorstw jest coraz większy. Rozwiązaniem szczególnie interesującym jest tzw. faktoring bez regresu, który polega na przejęciu przez faktora ryzyka niewypłacalności odbiorców krajowych lub zagranicznych. W ten sposób firma otrzymuje gwarancję zapłaty za sprzedane towary. W ramach faktoringu bez regresu, HSBC przejmuje ryzyko aż do 90% wartości faktury – dodaje Grabek.

Bank HSBC Polska oferuje trzy podstawowe rodzaje faktoringu: faktoring krajowy z regresem, faktoring krajowy bez regresu oraz faktoring eksportowy bez regresu. Od maja do grudnia 2008 roku obroty HSBC Bank Polska z tytułu usług faktoringowych wyniosły ponad 90 mln złotych, z czego aż 70 proc.  to przychody z faktoringu eksportowego. W tym roku bank chce zwiększyć obroty z faktoringu do ok. 700 mln złotych, a w ciągu najbliższych trzech lat osiągnąć 10 proc. udziału w polskim rynku faktoringu.

Usługa faktoringu HSBC jest dostępna za pośrednictwem nowoczesnej platformy internetowej - Internet Invoice Finance (IIF). IIF zapewnia pełną kontrolę nad rozliczeniami handlowymi oraz daje możliwość szybkiego  i bezpiecznego przesyłania faktur do banku. Klienci HSBC mogą korzystać  z platformy IIF wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu, bez potrzeby bezpośredniego kontaktowania się z bankiem.

Chociaż w Polsce usługa faktoringowa HSBC jest dostępna od niedawna,  to klienci już docenili poziom świadczonych przez bank usług. HSBC Bank Polska S.A. otrzymał tytuł „Odkrycie Roku 2008” w programie konsumenckim „Laur Klienta 2008” w kategorii Usługi Finansowe, przyznawany przez Grupę Media Partner. Jednym z obszarów, na który wskazywali respondenci, wyróżniając HSBC były właśnie usługi faktoringowe.

/ HSBC Bank Polska
Źródło:
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Bank dla firmy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki