Faktoring a inne formy finansowania

Faktoring to usługa, która przede wszystkim ma wpływać na poprawę płynności finansowej. Nie oznacza to jednak, że na tym kończą się korzyści wynikające ze współpracy z faktorem.

Zalety faktoringu

Lepsza sytuacja finansowa firmy to możliwość sprawniejszego reagowania na zmiany popytu. Zatory płatnicze często powodują, że firma mimo zapotrzebowania rynkowego na produkt nie ma środków na jego dalsze finansowanie. Dzieje się tak, kiedy odbiorcy wydłużają terminy płatności, a dostawcy domagają się zapłaty za komponenty i rozważają zerwanie współpracy.

Grozi to zatrzymaniem linii produkcyjnych. Nawet dobrze prosperujący wytwórca może w ten sposób szybko stracić możliwość osiągnięcia optymalnej sprzedaży swego towaru. W takiej sytuacji szybkim i elastycznym sposobem finansowania produkcji i sprzedaży jest faktoring. Firma dostaje środki obrotowe z faktur swoich klientów, za co może na bieżąco regulować płatności wobec dostawców. Z reguły dostawcy premiują rzetelną firmę rabatami, upustami, które z kolei powodują zmniejszenie kosztów działania. Dzięki temu spada cena produktu, a to istotnie wpływa na jego sprzedaż. Najistotniejszą zaletą faktoringu jest w tej sytuacji to, że w elastyczny sposób podąża on za sprzedażą. Rosnąca sprzedaż powoduje wzrost sum na fakturach przekazywanych faktorowi, który przelewa środki na konto wytwórcy.

Większa sprzedaż oznacza więcej środków na wsparcie dalszej działalności. Takie rozwiązanie jest ważne zwłaszcza dla firmy zajmujących się produkcją sezonową. Faktoring umożliwia im zachowanie płynności, kiedy zapotrzebowanie na zakup komponentów szybko rośnie.

Funkcje faktora
  • finansuje należności
  • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników
  • egzekwuje należności
  • ubezpiecza ryzyko zapłaty

Z faktoringiem wiąże się także kilka innych czynników, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób wpływają na zwiększenie obrotów. Cesja wierzytelności na rzecz faktora to przecież zdjęcie z przedsiębiorstwa pewnych obowiązków. To faktor ma za zadanie monitorować terminowość spłat dłużnika i działać na rzecz skutecznego wyegzekwowania należności. To pozwala firmie koncentrować się na jej głównym działaniu, czyli np. udoskonalaniu produktu, pozyskiwaniu nowych klientów.

Dodatkowo faktorzy oferują wachlarz innych usług, które wpływają na pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Należą do nich działania marketingowe, doradcze na rzecz klientów czy udzielanie im informacji gospodarczych.

Przedsiębiorcy podkreślają, że w sytuacji, kiedy pojawia się obawa przed zatorami płatniczymi, firmy korzystające z faktoringu cieszą się coraz większym zaufaniem. A to bardzo ważny czynnik dla obu stron transakcji. Podmiot korzystający z usług faktora uznawany jest przez kontrahentów za wiarygodny. Może dać lepsze terminy płatności, a jego sytuacja finansowa jest stabilna.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~karoll40

mój brat korzysta z faktoringu, podajże firma Bibby, jest to na pewno dobra opcja dla firmy, która przejściowo nie ma płynności finansowej

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne