REKLAMA

FIGENE: Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

2021-06-11 17:25
publikacja
2021-06-11 17:25
Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o zapisaniu na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych łącznie 1.750.000 akcji na okaziciela serii K, które zostały przyznane w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego dla:
a) DEMO Jacek Sadowski z siedzibą w Jaworznie – 1.000.000 akcji na okaziciela serii K, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję, w zamian za 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii B2;
b) Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni Sp. k. z siedzibą w Poznaniu - 750.000 akcji na okaziciela serii K, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję, w zamian za 750.000 warrantów subskrypcyjnych serii B2.
Zapisanie niniejszych papierów wartościowych na rachunkach Uprawnionych jest równoznaczne z ich wydaniem, co skutkuje podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 175.000 zł, tj. o kwotę równą wartości nominalnej akcji objętych w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 153.732.131,90 zł i dzieli się na 1.537.321.319 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, dających łącznie 1.541.021.319 głosów na walnym zgromadzeniu.
W terminie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki złoży do Sądu rejestrowego wykaz akcji wydanych akcjonariuszom, celem ujawnienia w rejestrze zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki