0,7800 zł
-2,50% -0,0200 zł
Figene Capital SA (FIG)

Akcjonariat - FIGENE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 188 093 128,82 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 1 523 196 319 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 909 420 500
Liczba głosów na WZA: 1 526 896 319 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,70%
Kapitał akcyjny: 152 319 631,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 909 420 500
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,56%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 40,30%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Advanced LC 528 021 500 (34,67%) 528 021 500 (34,58%) 2020-09-15 -
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 (6,82%) 103 944 000 (6,81%) 2019-09-19 -
Wisdom Limited ZWZ 102 000 000 (6,70%) 102 000 000 (6,68%) 2020-06-22 -
Passage Property Cyprus Ltd. 90 000 000 (5,91%) 90 000 000 (5,89%) 2019-11-05 -
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 (5,61%) 85 455 000 (5,60%) 2019-06-06 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria L8 - subskrypcja prywatna 650 000
195 000,00
0,10 0,30 1 523 469 319
152 346 932,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-07-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H1, H2 i K 31 000 000
0,00
0,10 0,00 1 425 844 085
142 584 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-05
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H1 1 900 000
0,00
0,10 0,00 1 304 844 085
130 484 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H2 84 600 000
0,00
0,10 0,00 1 296 944 085
129 694 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-26
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H1 i H2 7 500 000
0,00
0,10 0,00 1 212 344 085
121 234 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-25
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-10-26 3 700 000
1 850 000,00
0,50 0,50 3 700 000
1 850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-11-15
seria B Blumerang Pre IPO Fund SA, Inwest Consulting SA 2007-10-26 800 000
0,00
0,00 0,00 4 500 000
2 250 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16
2007-11-15
seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-21 1 275 000
2 550 000,00
0,50 2,00 5 775 000
2 887 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-01-16
2008-02-28
zmiana firmy z Grupa Pactor-Potempa Inkasso SA na GPPI SA 2009-04-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-06-18
seria D - Brasville Trading and Investments Ltd., Medfund FIZ AN 2014-08-13 39 378 928
3 937 892,80
0,10 0,10 45 153 928
4 515 392,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-21
renominacja akcji 2015-08-13 0
0,00
0,10 0,00 5 775 000
577 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-21
seria E - subskrypcja prywatna KLN Investments sp. 15 z o.o. 2017-08-04 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 47 153 928
4 715 392,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-23
seria G - subskrypcja prywatna 2018-12-10 15 062 807
1 506 280,70
0,10 0,10 1 169 844 085
116 984 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-06
zmiana firmy z GPPI SA na Figene Capital SA 2018-12-10 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-06
seria F - subskrypcja prywatna 2018-12-10 1 107 627 350
110 762 735,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-06-06
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A1 2018-12-10 94 000 000
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2019-06-17 35 000 000
3 500 000,00
0,10 0,10 1 204 844 085
120 484 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-30
seria J2 - subskrypcja prywatna 2019-07-31 31 000 000
5 890 000,00
0,10 0,19 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J1 - subskrypcja prywatna 2019-07-31 90 000 000
32 400 000,00
0,10 0,36 1 394 844 085
139 484 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-11-05
seria K - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B1 2019-07-31 6 000 000
0,00
0,10 0,00 1 302 944 085
130 294 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-10-07
seria L1 - subskrypcja prywatna 2019-11-06 10 000 000
2 000 000,00
0,10 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L5 - subskrypcja prywatna 2019-12-04 1 000 000
200 000,00
0,10 0,20 1 477 244 085
147 724 408,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
seria L4 - subskrypcja prywatna 2019-12-04 12 000 000
3 240 000,00
0,10 0,27 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
seria L3 - subskrypcja prywatna 2019-12-04 6 000 000
1 200 000,00
0,10 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
seria L2 - subskrypcja prywatna 2019-12-04 32 400 000
8 100 000,00
0,10 0,25 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-10
seria M - akcje imienne 2019-12-23 1 200 000 000
144 000 000,00
0,10 0,12 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L6 - subskrypcja prywatna 2020-05-27 31 452 234
6 290 446,80
0,10 0,20 1 508 696 319
150 869 631,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-15
seria L7 - subskrypcja prywatna 2020-06-01 8 000 000
2 000 000,00
0,10 0,25 1 516 696 319
151 669 631,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-15

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Advanced LC 528 021 500 (-32 668 000) 34,66 (-2,14) 528 021 500 (-32 668 000) 34,66 (-2,14) 2020-09-15
Advanced LC 560 689 500 (-1 622 000) 36,80 (-1,26) 560 689 500 (-1 622 000) 36,80 (-1,17) 2020-08-04
Ogółem 1 523 469 319 0 1 523 469 319 0 2020-07-14
Ogółem 1 523 469 319 0 1 523 469 319 0 2020-07-14
Ogółem 1 523 469 319 (6 773 000) 0 1 523 469 319 (3 073 000) 0 2020-07-14
Wisdom Limited ZWZ 102 000 000 6,73 (0,03) 102 000 000 6,71 (0,01) 2020-06-22
Wisdom Limited ZWZ 102 000 000 (12 000 000) 6,70 (0,77) 102 000 000 (12 000 000) 6,70 (0,78) 2020-06-22
Ogółem 1 516 696 319 (39 452 234) 0 1 520 396 319 (43 152 234) 0 2020-06-15
Edesmo Services Limited 60 000 000 (-100 000 000) 4,06 (-8,28) 60 000 000 (-100 000 000) 4,05 (-8,25) 2020-03-17
Advanced LC 562 311 500 38,06 (0,99) 562 311 500 37,97 (0,99) 2020-03-17
Advanced LC 562 311 500 37,07 (0,16) 562 311 500 36,98 (0,07) 2020-03-17
Advanced LC 562 311 500 (163 616 000) 36,91 (9,92) 562 311 500 (163 616 000) 36,91 (9,99) 2020-03-17
Panfore Limited 45 000 000 (-64 216 000) 3,05 (-6,01) 45 000 000 (-64 216 000) 3,04 (-6,00) 2020-03-13
Advanced LC 398 695 500 (-20 600 000) 26,99 (-5,34) 398 695 500 (-20 600 000) 26,92 (-5,32) 2020-03-11
Ogółem 1 477 244 085 0 1 477 244 085 (-3 700 000) 0 2020-03-10
Ogółem 1 477 244 085 (51 400 000) 0 1 480 944 085 (51 400 000) 0 2020-03-10
Wisdom Limited NWZ 90 000 000 5,93 (-0,38) 90 000 000 5,92 (-0,38) 2019-12-23
Wisdom Limited NWZ 90 000 000 6,31 (0,22) 90 000 000 6,30 (0,22) 2019-12-23
Wisdom Limited NWZ 90 000 000 (30 420 000) 6,09 (1,00) 90 000 000 (30 420 000) 6,08 (1,00) 2019-12-23
Passage Property Cyprus Ltd. 90 000 000 6,31 (0,22) 90 000 000 6,30 (0,22) 2019-11-05
Passage Property Cyprus Ltd. 90 000 000 6,09 (0,16) 90 000 000 6,08 (0,16) 2019-11-05
Passage Property Cyprus Ltd. 90 000 000 5,93 (0,02) 90 000 000 5,92 (0,01) 2019-11-05
Passage Property Cyprus Ltd. 90 000 000 5,91 90 000 000 5,91 2019-11-05
Ogółem 1 425 844 085 (121 000 000) 0 1 429 544 085 (121 000 000) 0 2019-11-05
Ogółem 1 304 844 085 (1 900 000) 0 1 308 544 085 (1 900 000) 0 2019-10-09
Ogółem 1 302 944 085 (6 000 000) 0 1 306 644 085 (6 000 000) 0 2019-10-07
Ogółem 1 296 944 085 (84 600 000) 0 1 300 644 085 (84 600 000) 0 2019-09-26
Ogółem 1 212 344 085 (7 500 000) 0 1 216 044 085 (11 200 000) 0 2019-09-25
Advanced LC 419 295 500 32,33 (0,15) 419 295 500 32,24 (0,15) 2019-09-25
Advanced LC 419 295 500 32,18 (0,05) 419 295 500 32,09 (0,05) 2019-09-25
Advanced LC 419 295 500 32,13 (2,72) 419 295 500 32,04 (2,71) 2019-09-25
Advanced LC 419 295 500 29,41 (1,03) 419 295 500 29,33 (1,02) 2019-09-25
Advanced LC 419 295 500 (83 005 500) 28,38 (0,64) 419 295 500 (83 005 500) 28,31 (0,66) 2019-09-25
Panfore Limited 109 216 000 9,06 (0,05) 109 216 000 9,04 (0,06) 2019-09-20
Panfore Limited 109 216 000 9,01 (0,59) 109 216 000 8,98 (0,58) 2019-09-20
Panfore Limited 109 216 000 8,42 (0,04) 109 216 000 8,40 (0,04) 2019-09-20
Panfore Limited 109 216 000 8,38 (0,01) 109 216 000 8,36 (0,01) 2019-09-20
Panfore Limited 109 216 000 8,37 (0,71) 109 216 000 8,35 (0,71) 2019-09-20
Panfore Limited 109 216 000 7,66 (0,27) 109 216 000 7,64 (0,27) 2019-09-20
Panfore Limited 109 216 000 (-370 784 000) 7,39 (-32,45) 109 216 000 (-370 784 000) 7,37 (-32,35) 2019-09-20
Advanced LC 336 290 000 27,74 (1,81) 336 290 000 27,65 (1,79) 2019-09-20
Advanced LC 336 290 000 25,93 (-1,98) 336 290 000 25,86 (-2,05) 2019-09-20
Advanced LC 336 290 000 27,91 336 290 000 27,91 (0,08) 2019-09-20
Advanced LC 336 290 000 (215 870 000) 27,91 (17,62) 336 290 000 (215 870 000) 27,83 (17,57) 2019-09-20
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 8,57 (0,56) 103 944 000 8,55 (0,56) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 8,01 (0,03) 103 944 000 7,99 (0,03) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 7,98 (0,01) 103 944 000 7,96 (0,02) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 7,97 (0,68) 103 944 000 7,94 (0,67) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 7,29 (-1,34) 103 944 000 7,27 (-1,36) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 8,63 (1,59) 103 944 000 8,63 (1,61) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 7,04 (-1,59) 103 944 000 7,02 (-1,61) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 8,63 (1,78) 103 944 000 8,63 (1,79) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 6,85 (-1,78) 103 944 000 6,84 (-1,76) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 8,63 (1,81) 103 944 000 8,60 (1,78) 2019-09-19
Ranfrox Finance Ltd. 103 944 000 6,82 103 944 000 6,82 2019-09-19
Ogółem 1 204 844 085 0 1 204 844 085 (-3 700 000) 0 2019-07-30
Ogółem 1 204 844 085 (35 000 000) 0 1 208 544 085 0 2019-07-30
Wisdom Limited 59 580 000 5,09 (0,14) 59 580 000 5,08 (0,13) 2019-06-12
Wisdom Limited 59 580 000 4,95 59 580 000 4,95 2019-06-12
Panfore Limited 480 000 000 39,84 (-1,19) 480 000 000 39,72 (-1,18) 2019-06-12
Panfore Limited 480 000 000 41,03 (1,19) 480 000 000 40,90 (1,06) 2019-06-12
Panfore Limited 480 000 000 39,84 480 000 000 39,84 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 12,34 (0,06) 160 000 000 12,30 (0,05) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 12,28 (0,02) 160 000 000 12,25 (0,02) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 12,26 (-1,42) 160 000 000 12,23 (-1,40) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 13,68 (2,46) 160 000 000 13,63 (2,44) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 11,22 (-2,46) 160 000 000 11,19 (-2,44) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 13,68 (2,85) 160 000 000 13,63 (2,83) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 10,83 (-2,45) 160 000 000 10,80 (-2,48) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 13,28 160 000 000 13,28 (0,04) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 13,28 (0,08) 160 000 000 13,24 (0,08) 2019-06-12
Edesmo Services Limited 160 000 000 13,20 160 000 000 13,16 2019-06-12
Petrykowski Janusz przez Wisdom Ltd. 59 580 000 5,09 (0,14) 59 580 000 5,08 (0,13) 2019-06-10
Petrykowski Janusz przez Wisdom Ltd. 59 580 000 4,95 59 580 000 4,95 2019-06-10
Petrykowski Janusz przez Wisdom Ltd. 59 580 000 4,95 59 580 000 4,95 2019-06-10
Ogółem 1 169 844 085 0 0 (-1 173 544 085) 0 2019-06-06
Ogółem 1 169 844 085 (1 122 690 157) 0 1 173 544 085 (1 122 690 157) 0 2019-06-06
Nowak Krzysztof wraz z: KLN Investments Sp. z o.o., Pactor Sp. z o.o., Pactor Windykacja Sp. z o.o. 14 345 594 (10 423 219) 1,23 (0,89) 14 931 398 (10 523 219) 1,27 (0,89) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 5,99 (-1,31) 85 455 000 5,98 (-1,30) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 7,30 (1,52) 85 455 000 7,28 (1,51) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 5,78 (-1,31) 85 455 000 5,77 (-1,32) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 7,09 (1,46) 85 455 000 7,09 (1,47) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 5,63 (-1,46) 85 455 000 5,62 (-1,45) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 7,09 (1,48) 85 455 000 7,07 (1,46) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 5,61 (-1,44) 85 455 000 5,61 (-1,42) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 7,05 (0,46) 85 455 000 7,03 (0,46) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 6,59 (0,03) 85 455 000 6,57 (0,03) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 6,56 (0,01) 85 455 000 6,54 (0,01) 2019-06-06
Kokoszczyński Tomasz 85 455 000 6,55 85 455 000 6,53 2019-06-06
Bruczko Andrzej 60 012 350 5,13 (0,15) 60 012 350 5,11 (0,13) 2019-06-06
Bruczko Andrzej 60 012 350 4,98 60 012 350 4,98 2019-06-06
Advanced LC 120 420 000 10,29 (0,30) 120 420 000 10,26 (0,27) 2019-06-06
Advanced LC 120 420 000 9,99 120 420 000 9,99 2019-06-06
PRMO sp. z o.o. NWZ 40 938 749 3,50 40 938 749 3,49 2018-12-10
PRMO sp. z o.o. NWZ 40 938 749 3,50 (-83,32) 40 938 749 3,49 (-77,01) 2018-12-10
PRMO sp. z o.o. NWZ 40 938 749 86,82 (83,32) 40 938 749 80,50 (77,01) 2018-12-10
PRMO sp. z o.o. NWZ 40 938 749 (3 114 196) 3,50 (-76,72) 40 938 749 (3 114 196) 3,49 (-70,89) 2018-12-10
Saturn TFI SA przez Medfund FIZ AN 0 (-37 824 553) 0,00 (-83,77) 0 (-40 938 749) 0,00 (-83,80) 2018-10-26
PRMO sp. z o.o. 37 824 553 80,22 37 824 553 74,38 2018-10-26
Nowak Krzysztof wraz z: KLN Investments Sp. z o.o., Pactor Sp. z o.o., Pactor Windykacja Sp. z o.o. 3 922 375 0,34 (-7,98) 4 408 179 0,38 (-8,29) 2018-01-29
Nowak Krzysztof wraz z: KLN Investments Sp. z o.o., Pactor Sp. z o.o., Pactor Windykacja Sp. z o.o. 3 922 375 (3 802 162) 8,32 (6,24) 4 408 179 (4 167 753) 8,67 (6,14) 2018-01-29
KLN Investments SA wraz z Pactor Sp. z o.o. 2 484 704 5,27 2 484 704 5,84 2018-01-29
Ogółem 47 153 928 (2 000 000) 0 50 853 928 (2 000 000) 0 2018-01-23
Saturn TFI SA przez Medfund FIZ AN 37 824 553 83,77 (3,55) 40 938 749 83,80 (3,30) 2017-03-02
Saturn TFI SA przez Medfund FIZ AN 37 824 553 (-1 428 571) 80,22 (-6,71) 40 938 749 (-1 428 571) 80,50 (-6,22) 2017-03-02
Saturn TFI SA przez Medfund FIZ AN 39 253 124 (-3 240 000) 86,93 (-7,17) 42 367 320 (-3 240 000) 86,72 (-6,63) 2015-09-23
INC SA 3 715 000 8,22 (0,34) 3 715 000 7,60 (0,29) 2015-09-23
INC SA 3 715 000 (1 000) 7,88 3 715 000 (1 000) 7,31 (0,01) 2015-09-23
INC SA 3 714 000 7,88 (7,56) 3 714 000 7,30 (6,98) 2015-09-23
INC SA 3 714 000 (3 239 000) 0,32 (-0,73) 3 714 000 (3 239 000) 0,32 (-0,65) 2015-09-23
Saturn TFI SA przez Medfund FIZ AN 42 493 124 (3 114 196) 94,10 (6,89) 45 607 320 (6 228 392) 93,35 (12,75) 2015-05-27
Polymetal SA 0 (-3 114 196) 0,00 (-6,89) 0 (-6 228 392) 0,00 (-12,74) 2015-05-27
Saturn TFI SA przez Medfund FIZ AN 39 378 928 (21 422 357) 87,21 (47,45) 39 378 928 (21 413 357) 80,60 (43,83) 2015-01-21
Ogółem 45 153 928 (39 378 928) 0 48 853 928 (39 378 928) 0 2015-01-21
Brasville Trading and Investments Ltd. 21 422 357 47,44 (47,44) 21 422 357 43,84 (43,84) 2015-01-21
Brasville Trading and Investments Ltd. 0 0,00 0 0,00 2015-01-21
Saturn TFI SA przez Medfund FIZ AN 17 956 571 39,76 17 965 571 36,77 2014-08-21
Potempa Inkasso sp. z o.o. 0 (-585 804) 0,00 (-10,14) 0 (-1 171 608) 0,00 (-12,36) 2012-08-09
Polymetal SA 3 114 196 6,89 (-47,03) 6 228 392 12,74 (-52,99) 2012-08-09
Polymetal SA 3 114 196 (1 850 000) 53,92 (32,03) 6 228 392 (3 700 000) 65,73 (39,05) 2012-08-09
Polymetal SA 1 264 196 (-1 264 196) 21,89 (-21,89) 2 528 392 (-2 528 392) 26,68 (-26,68) 2012-08-08
INC SA 475 000 1,05 (-7,17) 475 000 0,97 (-4,04) 2012-06-30
INC SA 475 000 (-121 000) 8,22 (-2,10) 475 000 (-121 000) 5,01 (-1,28) 2012-06-30
INC SA 596 000 (121 050) 10,32 (2,10) 596 000 (121 050) 6,29 (1,28) 2012-03-31
INC SA 474 950 (-121 050) 8,22 (-2,10) 474 950 (-121 050) 5,01 (-1,28) 2011-09-30
porozumienie akcjonariuszy Mewa SA, KLN Investments sp.zo.o., Pactor sp.zo.o oraz INVESTcon Group SA 0 (-3 588 096) 0,00 (-62,13) 0 (-6 701 192) 0,00 (-70,72) 2011-03-31
Polymetal SA 2 528 392 43,78 (0,79) 5 056 784 53,36 (0,36) 2011-03-31
Pactor sp. z o.o. 465 391 8,05 (7,02) 930 782 9,82 (7,92) 2011-03-31
Pactor sp. z o.o. 465 391 1,03 (-6,97) 930 782 1,90 (-7,09) 2011-03-31
INC SA 596 000 10,32 (0,32) 596 000 6,29 (0,30) 2011-03-31
porozumienie akcjonariuszy Mewa SA, KLN Investments sp.zo.o., Pactor sp.zo.o oraz INVESTcon Group SA 3 588 096 62,13 6 701 192 70,72 2010-10-19
Polymetal SA 2 528 392 (-1 171 408) 42,99 (-21,07) 5 056 784 (-2 342 816) 53,00 (-25,09) 2010-10-19
Pactor sp. z o.o. 465 391 8,00 (-0,05) 930 782 8,99 (-0,83) 2010-10-19
INC SA wraz z Inwest Connect SA 596 000 10,00 (-0,32) 596 000 5,99 (-0,30) 2010-10-19
Pactor sp. z o.o. 465 391 (-100) 8,05 (-0,01) 930 782 9,82 2009-12-31
Pactor sp. z o.o. 465 491 8,06 930 782 (-200) 9,82 2009-11-03
INC SA wraz z Inwest Connect SA 596 000 10,32 596 000 6,29 2009-09-24
Polymetal SA 3 699 800 (1 171 408) 64,06 (20,28) 7 399 600 (2 342 816) 78,09 (24,73) 2009-04-23
Polymetal SA 2 528 392 43,78 5 056 784 53,36 2009-04-23
Potempa Inkasso sp. z o.o. 585 804 (-1 264 196) 10,14 (-30,97) 1 171 608 (-2 528 392) 12,36 (-32,76) 2009-01-30
Polymetal SA 2 528 392 43,78 5 056 784 53,36 2009-01-30
Pactor sp. z o.o. 465 491 (-1 004 509) 8,06 (-24,60) 930 982 (-2 009 018) 9,82 (-26,03) 2009-01-30
Nowak Krzysztof przez Obsługa Wierzytelności Faktor Sp. z o.o. 120 213 (-259 687) 2,08 (-4,49) 240 426 (-519 374) 2,53 (-5,48) 2009-01-30
Nowak Krzysztof przez Obsługa Wierzytelności Faktor Sp. z o.o. 379 900 (-5 100) 6,57 (-0,09) 759 800 (-5 200) 8,01 (-0,06) 2009-01-29
Nowak Krzysztof przez Obsługa Wierzytelności Faktor Sp. z o.o. 385 000 (5 000) 6,66 (0,08) 765 000 (5 000) 8,07 (0,05) 2009-01-03
Nowak Krzysztof 380 000 6,58 760 000 8,02 2009-01-02
Inwest Connect SA 0 (-474 950) 0,00 (-8,22) 0 (-474 950) 0,00 (-5,01) 2008-09-24
Inwest Connect SA 474 950 (74 950) 8,22 (-0,66) 474 950 (74 950) 5,01 (0,14) 2008-03-13
Ogółem 5 775 000 (1 275 000) 0 9 475 000 (1 275 000) 0 2008-01-18
Potempa Inkasso sp. z o.o. 1 850 000 41,11 (9,08) 3 700 000 45,12 (6,07) 2008-01-17
Potempa Inkasso sp. z o.o. 1 850 000 32,03 3 700 000 39,05 2008-01-17
Pactor sp. z o.o. 1 470 000 32,66 (7,21) 2 940 000 35,85 (4,83) 2008-01-17
Pactor sp. z o.o. 1 470 000 25,45 2 940 000 31,02 2008-01-17
Ogółem 4 500 000 0 8 200 000 0 2008-01-17
Inwest Connect SA 400 000 8,88 (1,96) 400 000 4,87 (0,65) 2008-01-17
Inwest Connect SA 400 000 6,92 400 000 4,22 2008-01-17
Blumerang Investors SA 400 000 8,88 (1,96) 400 000 4,87 (0,65) 2008-01-17
Blumerang Investors SA 400 000 6,92 400 000 4,22 2008-01-17

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.