REKLAMA

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o rozszerzeniu współpracy.

2021-12-08 20:55
publikacja
2021-12-08 20:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o rozszerzeniu współpracy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 63/2021 z dnia 13.10.2021 roku, informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym tj. 08.12.2021 r. przez spółkę zależną Emitenta, tj. TryPay S.A. będącą Krajową Instytucje Płatniczą (dalej „TryPay”) z firmą Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „WINS”), umowę o rozszerzeniu współpracy w zakresie dostępu do danych z rachunku bankowego (dalej „Umowa”). Przedmiotowa Umowa ustala zasady współpracy pomiędzy stronami związane ze stworzeniem oraz oferowaniem przez WINS dla jego użytkowników, nowych oddzielnie odpłatnych usług w systemie wFirma, opartych na świadczonej przez TryPay usłudze dostępu do informacji z rachunku bankowego (AIS – account information services), a także warunki odrębnego wynagrodzenia prowizyjnego dla TryPay.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, że w ocenie Zarządu Emitenta może mieć ona wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki