REKLAMA
JUŻ JUTRO

FEMION TECHNOLOGY S.A.: Cofnięcie przez spółkę zależną wniosku o zmianę zezwolenia

2022-08-16 14:35
publikacja
2022-08-16 14:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
FEMION TECHNOLOGY S.A.
Temat
Cofnięcie przez spółkę zależną wniosku o zmianę zezwolenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 39/2020, w którym Emitent informował o wystąpieniu przez spółkę zależną - TryPay S.A. z wnioskiem o wydanie przez KNF decyzji w przedmiocie zmiany zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej poprzez jego rozszerzenie o usługę inicjowania transakcji płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o usługach płatniczych) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 sierpnia 2022 r. powziął informację o złożeniu w dniu 16 sierpnia 2022 r. przez spółkę zależną od Emitenta - TryPay S.A. prowadzącą działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej, oświadczenia - cofnięcia złożonego wniosku o rozszerzenie zezwolenia o usługę inicjowania transakcji płatniczych oraz na podstawie art. 105 § 2 KPA o umorzenie prowadzonego w tej sprawie postępowania administracyjnego.
Cofnięcie wniosku przez TryPay S.A. wynika, jak wskazała spółka zależna Emitenta - TryPay S.A., z konieczności przeprowadzenia w spółce TryPay S.A. zmian o charakterze organizacyjnym i technicznym, które są związane z przejęciem przez Emitenta spółki Payment Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, a także rozpoczęciem świadczenia przez TryPay S.A. usług na rzecz dotychczasowych partnerów tej spółki Payment Technology Sp. z o. o., o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 21/2022 oraz 31/2022.
Emitent informuje również, że jak wskazała spółka zależna Emitenta - TryPay S.A., spółka ta po umorzeniu przedmiotowego postępowania oraz po zakończeniu przeprowadzanych obecnie zmian organizacyjnych i technicznych w spółce, zamierza wystąpić z ponownym wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianę posiadanego zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, przy czym wniosek ten obejmować będzie swoim zakresem, zarówno rozszerzenie zezwolenia o usługę inicjowania transakcji płatniczych, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy o usługach płatniczych, jak również o inne usługi płatnicze, które spółka zamierza świadczyć w związku z jej planami rozwojowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Jarosław Olejarz Prezes Zarządu Jarosław Olejarz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki