REKLAMA

FAM SA: Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Ocynkownia w Opolu

2017-12-13 16:51
publikacja
2017-12-13 16:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-13
Skrócona nazwa emitenta
FAM SA
Temat
Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Oddziału Ocynkownia w Opolu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą FAM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 r. Spółka zawarła ze spółką pod firmą Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. z siedzibą w Kędzierzyn-Koźle („Mostostal Zabrze”) umowę przyrzeczoną sprzedaży Oddziału Ocynkownia w Opolu („Umowa Przyrzeczona”), na podstawie której Emitent nabył od Mostostal Zabrze zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań i należności, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług cynkowania ogniowego wyrobów i elementów stalowych oraz wytwarzania barier drogowych i krat pomostowych przez zakład zlokalizowany przy ul. Odrzańskiej 20 w Opolu („ZCP”) za łączną cenę wynoszącą 27.700.000,00 PLN (dwadzieścia siedem milionów złotych) („Cena”).
Informacja dotycząca złożenia przez Spółkę wobec Mostostal Zabrze wiążącej oferty nabycia ZCP oraz zawarcia odpowiedniej umowy przedwstępnej w tym zakresie („Umowa Przedwstępna”) zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego Emitenta nr 61/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
W skład ZCP wchodzą w szczególności:
1) nieruchomości położone przy ulicy Odrzańskiej 20 w Opolu;
2) aktywa trwałe oraz obrotowe w postaci m.in. know-how obejmującego specjalistyczną wiedzę związaną w szczególności z produkcją elementów cynkowanych i robót pokrewnych posiadanych przez pracowników zatrudnionych w ZCP, a także określonych precyzyjnie m.in. maszyn, środków transportu, sprzętu, czy urządzeń związanych z działalnością prowadzoną w ramach ZCP;
3) sprecyzowane aktywa obrotowe;
4) prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z działalnością prowadzoną
w ramach ZCP;
5) decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa dla prowadzenia ZCP;
6) certyfikat o numerze 1826-CPR-13-02-19-DR8 wydany 21 kwietnia 2017 r. przez ASsociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route.
Ponadto strony Umowy Przyrzeczonej postanowiły, iż na skutek sprzedaży ZCP na Emitenta przejdą co do zasady wszystkie składniki ZCP, które przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej przez ZCP (z wyłączeniem niewielkiej części praw i obowiązków wyszczególnionych wprost w Umowie Przyrzeczonej), a nadto Spółka stanie się stroną stosunków pracy dla pracowników zatrudnionych przez Mostostal Zabrze w ZCP.
Cena została zapłacona gotówką w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej z zastrzeżeniem, iż zaliczana na poczet Ceny kwota 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych) w postaci zadatku została uiszczona przez Emitenta na rzecz Mostostal Zabrze w terminie 3 (trzech) dni po zawarciu Umowy Przedwstępnej.
Środki pieniężne niezbędne do uregulowania Ceny zostały pozyskane przez Spółkę w efekcie udostępnienia jej przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie nowych linii kredytowych, o czym Emitent poinformował za pośrednictwem raportu bieżącego Emitenta nr 62/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-13 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2017-12-13 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki