REKLAMA

FAM SA: Stanowisko Zarządu FAM S.A. w sprawie pisma dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2018 r.

2017-12-23 13:00
publikacja
2017-12-23 13:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-23
Skrócona nazwa emitenta
FAM SA
Temat
Stanowisko Zarządu FAM S.A. w sprawie pisma dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą FAM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”), w odniesieniu do otrzymanego w dniu 20 grudnia 2017 r. pisma („Pismo”) dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 stycznia 2018 r. („NWZ Spółki”) określonych spraw – o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego Emitenta nr 65/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. – niniejszym wskazuje, iż w wyniku dokonania analizy Pisma stwierdzono brak możliwości realizacji żądania zawartego w jego treści.
Konkluzja ta stanowi konsekwencję zidentyfikowania uchybień formalnych powodujących bezskuteczność wyrażonego w Piśmie wniosku odnoszącego się do uzupełnienia porządku obrad NWZ Spółki.
W efekcie porządek obrad NWZ Spółki określony w raporcie bieżącym Emitenta nr 64/2017
z dnia 13 grudnia 2017 r. oraz w odpowiednim ogłoszeniu o zwołaniu NWZ Spółki dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://famgk.pl/relacje-inwestorskie/, pozostaje niezmieniony.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-23 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2017-12-23 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki