REKLAMA

Energa ma zgodę RN na zawarcie wieloletniej umowy z PGG na dostawy węgla

2016-11-30 17:04
publikacja
2016-11-30 17:04

Energa ma zgodę rady nadzorczej na zawarcie przez spółkę zależną Elektrownia Ostrołęka wieloletniej umowy z Polską Grupą Górniczą na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C - podała Energa w komunikacie. Szacunkowa wartość umowy wg cen z września br. wynosi 3,9 mld zł.

Przedmiotem parafowanej umowy jest dostawa do Ostrołęki C wolumenu bazowego w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie. Umowa przewiduje dziesięcioletni okres jej obowiązywania, a za początek okresu przyjmuje się dzień rozpoczęcia eksploatacji elektrowni.

Według zapisów umowy istnieje możliwość jej przedłużenia o kolejne 10 lat.

"Zgodnie z parafowaną umową formuła cenowa zakupu węgla dla elektrowni Ostrołęka C uzależniona będzie od poziomu rentowności projektu Ostrołęka C, zapewniając jego optymalizację ekonomiczną. W formule powiązano koszty węgla z ustaloną stopą zwrotu z inwestycji, a także przewidziano odpowiedni mechanizm podziału między strony przyszłych korzyści płynących z rynku mocy oraz potencjalnego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2" - napisano w komunikacie.

Energa podała, że umowa będzie realizowana według cen wyliczanych zgodnie z formułą na każdy kolejny kwartał, jednak na użytek oszacowania wartości umowy dla dziesięcioletniego okresu jej obowiązywania przyjęto cenę węgla obliczoną w oparciu o średni kurs Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCMI1) z września 2016 roku oraz wolumen dostaw na poziomie 2 mln ton rocznie. Wówczas wartość umowy według cen realnych z września br. wynosi 3,9 mld zł.

Wejście w życie i realizacja umowy na dostawę węgla do Ostrołęki C będą uzależnione od spełnienia m.in. warunków zawieszających: wydania polecenia rozpoczęcia prac generalnemu wykonawcy, zamknięcia finansowania, tj. potwierdzenia ze strony Elektrownia Ostrołęka SA faktu zawarcia wszystkich umów niezbędnych do sfinansowania budowy i rozpoczęcia eksploatacji oraz spełnienia lub uchylenia wszystkich warunków zawieszających na rozpoczęcie wykorzystania środków finansowych na podstawie tych umów.

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy wieloletniej przez spółkę zależną Elektrownia Ostrołęka SA oraz PGG. (PAP)

pel/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki