REKLAMA

Nowelizacja Kodeksu pracy: elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców dzieci do lat 8

Ewelina Czechowicz2023-05-05 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-05-05 06:00
Nowelizacja Kodeksu pracy: elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców dzieci do lat 8
Nowelizacja Kodeksu pracy: elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców dzieci do lat 8

Od 26 kwietnia 2022 roku rodzice posiadający dzieci do lat 8 mogą korzystać z elastycznej organizacji pracy. Kto i kiedy może skorzystać z nowych przepisów? Jakie złożyć wnioski? I czy nowe regulacje pozwalają obojgu rodzicom na korzystanie z nowych regulacji? – tłumaczymy.

Pojęcie „elastycznej organizacji pracy” zostało zdefiniowane w postanowieniach dyrektywy 2019/1158. Na podstawie zawartej w dyrektywie definicji pojęcie „elastyczna organizacja pracy” oznacza możliwość dostosowania przez pracownika jego organizacji pracy, w tym przez wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznych rozkładów czasu pracy lub zmniejszenie wymiaru czasu pracy.

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci do lat 8 jest nowością w kodeksie pracy. Wcześniej uprawnienia pozwalające na łączenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym były w większości przypadków przewidziane dla rodziców dzieci do lat 4 i nie były tak szeroko rozbudowane. Aktualnie zgodnie z regulacjami zawartymi w znowelizowanym kodeksie pracy rodzice mogą skorzystać z wielu elastycznych form zatrudnienia. 

Elastyczne formy zatrudnienia – ułatwienia w organizacji pracy dla rodziców dzieci do lat 8

Na podstawie nowych regulacji, każdy pracownik wychowujący dziecko do 8 roku życia może złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy. W tym miejscu trzeba wskazać, że jeśli dane uprawnienie przysługuje obojgu rodzicom, muszą oni zdecydować, który z nich będzie z niego korzystał. Zatem z nowych regulacji nie skorzystają jednocześnie ojciec i matka dziecka.
Dostępne formy elastycznej organizacji pracy
Zgodnie z nowymi przepisami rodzice w ramach elastycznej organizacji pracy mogą korzystać z:

  1. Pracy zdalnej
  2. Systemu przerywanego czasu pracy
  3. Systemu skróconego tygodnia pracy
  4. Systemu pracy weekendowej
  5. Ruchomego systemu pracy
  6. Indywidualnego rozkładu czasu pracy
  7. Obniżonego systemu czasu pracy

Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 8

W zakresie pracy zdalnej po nowelizacji w Kodeksie pracy znajdują się dwie regulacje, na podstawie których pracownicy mogą wnioskować o pracę w trybie zdalnym. Są to odrębne przepisy. W ramach elastycznej organizacji czasu pracy pracownik o pracę zdalną powinien zawnioskować na podstawie art. 188(1) kp. Zgodnie z tym przepisem Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.
Więcej o pracy zdalnej przeczytasz w artykule:

Jak złożyć wniosek o pracę zdalną? Wzory wniosków — Bankier.pl

System przerywanego czasu pracy

System przerywanego czasu pracy, to system, w którym w ustalonym harmonogramie pracy, przewiduje się więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby. Przerwa ta może trwać do 5 godzin. Nie jest ona wliczana do czasu pracy. Pracownik zachowuje wynagrodzenie adekwatne do wynagrodzenia za czas przestoju.

System skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia pracy, to system gdzie pracownik może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy jednoczesnym zwiększeniu normy dobowej czasu pracy do 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca).

System pracy weekendowej

System pracy weekendowej, to system pracy, w którym pracownik pracuje wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Możliwe jest wydłużenie dnia pracy do 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym jednego miesiąca).

Ruchomy czas pracy

Ruchomy czas pracy, to taki system pracy, w którym pracownik może rozpoczynać pracę o różnych godzinach (w ustalonym z pracodawcą przedziale godzinowym).

Ruchomy czas pracy został uregulowany w art. 140(1) Kodeksu pracy, zgodnie z którym na pisemny wniosek pracownika może być stosowany rozkład czasu pracy przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy lub przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi w tym przypadku pracy w godzinach nadliczbowych);

Indywidualny rozkład czasu pracy

To system pracy, gdzie pracownik może w ten sposób wykonywać pracę w sposób ustalony indywidualnie z pracodawcą, w ramach swojego systemu czasu pracy. Indywidualny rozkład czasu pracy uregulowano w art. 142 Kodeksu pracy, zgodnie z którym na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy, w ramach systemu pracy, którym pracownik jest objęty;

Obniżony system czasu pracy

Obniżony system czasu pracy, to system czasu pracy ustalony z pracodawcą polegający na zmniejszeniu etatu. Pracownik może zawnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy, musi jednak pamiętać, że wówczas otrzyma mniejsze wynagrodzenie.

Wniosek o elastyczną organizację czasu pracy rodzica dziecka do lat 8

Od 26 kwietnia 2023 roku, pracownik będący rodzicem dziecka do lat 8 ma prawo wnioskowania o elastyczne formy zatrudnienia. Żeby skorzystać z uprawnienia, pracownik powinien złożyć w terminie nie krótszymi niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.
Pracodawca może odmówić elastycznej organizacji pracy m.in. z uwagi na brak możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej lub też wykonywania pracy w ramach określonego systemu pracy. W sytuacji kiedy pracodawca odmawia zgody na elastyczną organizację pracy, musi swój wniosek uzasadnić.

Kodeks pracy nie przewiduje wzoru wniosku o elastyczną organizację pracy. Jednak wniosek powinien określać:

  1. Rodzaj elastycznej organizacji pracy, o jaką wnioskuje pracownik,
  2. Datę rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy,
  3. Przyczynę, dla której pracownik chce skorzystać z elastycznej organizacji pracy.

Po otrzymaniu wniosku pracodawca powinien powiadomić pracownika o swojej decyzji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia wniosku. Możliwe jest również wskazanie innego terminu rozpoczęcia korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Do pobrania

Wniosek o elastyczną formę zatrudnienia - wzórdocx
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (3)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki