ERGIS S.A.: Wybór biegłego rewidenta

2019-06-12 17:14
publikacja
2019-06-12 17:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERGIS S.A.(„Spółka, Emitent”), informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 20 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki – na mocy uchwały nr 338/V/2019, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Roedl Audit Sp. z o.o.), do ustawowego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z firmą audytorską na:
1. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.;
2. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r.;
3. ustawowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019;
4. ustawowe badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019;
5. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.;
6. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.;
7. ustawowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020;
8. ustawowe badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Roedl Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 26203.

Przegląd półrocznych sprawozdań i ustawowe badanie rocznych sprawozdań ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za lata 2017 i 2018 prowadziła firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-12 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2019-06-12 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki