29,4000 zł
1,38% 0,4000 zł
ERG SA (ERG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ERG_SA_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2018._pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERG_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_za_trzy_kwartaly_2018._pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERG_SA_Informacja_dodatkowa_do_Skonsolidowanego_Sprawozdania_Finansowego_za_trzy_kwartaly_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 68 442 63 742 16 091 14 975
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 2 881 2 866 677 673
III. Zysk/strata brutto 2 573 2 687 605 631
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 2 084 2 558 490 601
V. Zysk/strata netto 2 084 2 558 490 601
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 767 1 437 886 338
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 716 -2 868 -1 344 -674
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 864 -877 673 -206
IX. Przepływy pieniężne netto razem 915 -2 308 215 -542
X. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł/ EUR] 2,71 3,27 0,64 0,77
XI. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XII. Aktywa razem 75 026 68 594 17 565 16 446
XIII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 37 855 33 506 8 862 8 033
XIV. Zobowiązania długoterminowe 11 000 11 052 2 575 2 650
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 855 22 454 6 287 5 383
XVI. Kapitał własny 37 171 35 088 8 702 8 413
XVII. Kapitał własny w części przypadającej udziałowcom jednostki dominującej 37 171 35 088 8 702 8 413
XVIII. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 102 4 201
XIX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO w tys. zł w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR
XX. 3 kwartały 2018 3 kwartały 2017 3 kwartały 2018 3 kwartały 2017
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 68 445 63 745 16 092 14 976
XXII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 2 788 2 782 655 654
XXIII. Zysk/strata brutto 2 480 2 607 583 612
XXIV. Zysk/strata netto 2 006 2 488 472 585
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 757 1 361 883 320
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 715 -2 819 -1 344 -662
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 864 -877 673 -206
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 906 -2 335 213 -549
XXIX. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w PLN/ EUR] 2,61 3,18 0,61 0,75
XXX. 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
XXXI. Aktywa razem 76 749 70 323 17 968 16 860
XXXII. Zobowiązania ogółem [w tym rezerwy] 37 946 33 526 8 884 8 038
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 11 002 11 054 2 576 2 650
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 26 944 22 472 6 308 5 388
XXXV. Kapitał własny 38 803 36 797 9 084 8 822
XXXVI. Kapitał podstawowy 17 520 17 520 4 102 4 201
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2018._pdfERG SA_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2018._pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za trzy kwartały 2018
ERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2018._pdfERG SA_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za trzy kwartały 2018._pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe ERG S.A. za trzy kwartały 2018
ERG SA_Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzy kwartały 2018.pdfERG SA_Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzy kwartały 2018.pdf Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za trzy kwartały 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-06 Robert Groborz Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.