REKLAMA
BADANIE

ERG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-19 11:42
publikacja
2023-01-19 11:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-19
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
1. Raport roczny za 2022 rok - 20 kwietnia 2023 roku
2. Raport za I kwartał 2023 roku - 25 maja 2023 roku
3. Raport półroczny za I półrocze 2023 roku - 20 września 2023 roku
4. Raport za III kwartał 2023 roku - 15 listopada 2023 roku
Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim spółka ERG S.A. nie będzie publikowała raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku 2023 i drugi kwartał roku 2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2023-01-19 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki