REKLAMA

EMC: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji

2020-10-14 11:31
publikacja
2020-10-14 11:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-14
Skrócona nazwa emitenta
EMC
Temat
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA (dalej: Spółka), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) dalej jako „Ustawa”, która to Ustawa wprowadza obowiązek dematerializacji akcji spółek oraz oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328[1] § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą, wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie niezdematerializowanej (tj. w formie dokumentu papierowego) do złożenia dokumentów tych akcji w Spółce tak aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
Podstawa prawna szczegółowa:
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-14 Karol Piasecki Prezes Zarządu
2020-10-14 Marcin Fakadej Wiceprezes Zarządu
2020-10-14 Dariusz Chowaniec Wiceprezes Zarządu
2020-10-14 Michał John Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki