REKLAMA

ELZAB: wybór Audytora

2020-08-04 18:13
publikacja
2020-08-04 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
wybór Audytora
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELZAB S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która po zapoznaniu się z rekomendacjami i sprawozdaniem Komitetu Audytu dokonała w dniu 4 sierpnia 2020 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ELZAB S.A. i grupy kapitałowej ELZAB., tj. spółki Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok. 5 (nr wpisu PIBR 3704).
Z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie: (i) badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej ELZAB S.A. za rok 2020 i 2021; (ii) badania jednostkowego sprawozdania ELZAB S.A. za rok 2020 i 2021 oraz przeglądu tych sprawozdań finansowych za I półrocze 2020 r. oraz I półrocze 2021 r.
Umowa będzie również przewidywała możliwość jej rozszerzenia poprzez zlecenie na podstawie aneksu do umowy wykonania przez audytora badania sprawozdań finansowych – jednostkowego i skonsolidowanego oraz przeglądu za I półrocze – za rok 2022.
Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego ELZAB S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019.
Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.
Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 2 (dwóch) lat z możliwością jej przedłużenia do 3 (trzech) lat.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2020-08-04 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki