REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

2021-06-08 09:03
publikacja
2021-06-08 09:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zyciorys_kandydata_na_Przewodniczacego_Rady_Nadzorczej_ET-Maciej_Posadzy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-08
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 02.06.2021 r. (ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 24.06.2021 roku) Spółka ELEKTROTIM S.A., działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, informuje, iż w dniu 07.06.2021 r. otrzymała od Akcjonariusza ELEKTROTIM S.A. - Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego - zgłoszenie kandydatury Pana Macieja Posadzy na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 roku.

Pan Maciej Posadzy wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Wg złożonego oświadczenia Pan Maciej Posadzy spełnia kryteria stawiane kandydatowi na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Wg złożonego oświadczenia Pan Maciej Posadzy spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), dodatkowe wymogi dotyczące niezależności wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz 2021 oraz kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W załączeniu do niniejszego raportu, w celu umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z kandydaturą przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, Spółka ELEKTROTIM S.A. przedkłada życiorys Pana Macieja Posadzy.
Załączniki
Plik Opis
Życiorys kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ET-Maciej Posadzy.pdfŻyciorys kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ET-Maciej Posadzy.pdf Życiorys kandydata na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-08 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2021-06-08 Dariusz Połetek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki