REKLAMA

EBITDA Ten Square Games w IV kw. wyniosła 35,3 mln zł, powyżej konsensusu

2023-03-28 18:00, akt.2023-03-28 19:45
publikacja
2023-03-28 18:00
aktualizacja
2023-03-28 19:45

Ten Square Games wypracował w czwartym kwartale 2022 roku 35,3 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 67,4 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus zakładał 27,9 mln zł skorygowanej EBITDA (przedział 26,2 - 30,5 mln zł).

EBITDA Ten Square Games w IV kw. wyniosła 35,3 mln zł, powyżej konsensusu
EBITDA Ten Square Games w IV kw. wyniosła 35,3 mln zł, powyżej konsensusu
/ Ten Square Games

Przychody Ten Square Games wyniosły w tym okresie 131,3 mln zł wobec 135,9 mln zł konsensusu (przedział 129,2-138 mln zł). Rok temu sięgnęły 147 mln zł.

EBIT wyniósł 4,2 mln zł wobec 23,5 mln zł konsensusu (przedział 21,5 - 26,7 mln zł). Spółka zanotowała w tym okresie stratę netto w wysokości 7,3 mln zł, natomiast konsensus zakładał zysk netto na poziomie 19,6 mln zł (przedział 16,4 -23,4 mln zł).

"W 2022 roku Grupa intensywnie pracowała nad nowymi grami – Undead Clash oraz Fishing Masters. W pierwszej z nich zdecydowano się na wprowadzenie zmiany w rozgrywce, która ma duży potencjał angażowania szerszej grupy odbiorców, ale wymaga dalszych prac. Prace w drugim tytule postępują zgodnie z planem i koncentrują się na przygotowaniu gry do wprowadzenia na rynek" - napisano w komunikacie prasowym.

Dodano, że w tym czasie podjęto również decyzję o uporządkowaniu portfela produktów i rezygnacji z dalszego rozwoju dwóch projektów – Football Elite oraz Magical District. Zmiany w rozgrywce Undead Clash oraz zamknięcie dwóch projektów skutkowały koniecznością dokonania odpisów poniesionych nakładów na prace rozwojowe, co obciążyło wynik netto Grupy łączną kwotą 23,6 mln zł.

Jak napisano w komunikacie, w 2023 rok TSG wchodzi z nowym podejściem do procesu produkcyjnego w przyszłości, co w opinii zarządu pozwoli efektywniej niż dotychczas decydować o tym, w rozwój których tytułów należy inwestować.

"Efekty prac deweloperskich w Undead Clash i Fishing Masters zdefiniują dalsze kroki rozwojowe Grupy i posłużą m.in. do aktualizacji planów jej dalszego rozwoju. W 2023 roku priorytetem dla spółki pozostaje utrzymanie pozycji lidera i próba zwiększenia przychodów w dwóch głównych tytułach oraz dynamiczny rozwój Wings of Heroes przy wsparciu zespołu i infrastruktury Ten Square Games" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Maciej Zużałek, prezes Ten Square Games SA.

"Zależy nam również na jeszcze lepszym wykorzystaniu kompetencji i wiedzy w Grupie po dołączeniu do niej Rortosa i zwiększeniu zaangażowania w Gamesture. Dlatego integracja nabytych aktywów i pełne włączenie ich w ekosystem Grupy Ten Square Games pozostają kluczowym tematem w 2023 roku" - dodał.

Grupa Ten Square Games zakończyła 2022 rok wynikami niższymi niż w rekordowym 2021 roku. Skonsolidowane płatności użytkowników gier osiągnęły 542 mln zł, a łączne przychody ukształtowały się na poziomie 538,5 mln zł. Skorygowana EBITDA wyniosła 140,8 mln zł.

Na koniec roku grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 126,6 mln zł.

"Na niższe wyniki grupy Ten Square Games wpływ miały głównie czynniki zewnętrzne oraz decyzja spółki o zwiększeniu nakładów na marketing w grze Fishing Clash w trakcie pandemii. Po zniesieniu lockdownów, zaangażowanie graczy, którzy ponownie uzyskali dostęp do wszystkich form rozrywki w naturalny sposób zmniejszyło się, w konsekwencji czego rynek gier mobilnych odnotował spadek. W 2022 roku rynek wracał do równowagi i ma przed sobą długoterminowe perspektywy wzrostu dzięki pokoleniu graczy, dla których telefon jest integralną i centralną częścią życia" - napisano w komunikacie spółki.

Ponadto, zablokowanie dostępu graczom z Rosji i Białorusi do gier po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę przełożyło się bezpośrednio na poziom przychodów grupy, a dodatkowo również na dynamikę i konkurencyjność rozgrywek, w szczególności w flagowym tytule Fishing Clash. Udział rynku rosyjskiego w płatnościach z gier w 2021 roku wyniósł ok. 5,3 proc., w tym ok. 6,5 proc. dla gry Fishing Clash i 2,5 proc. dla Hunting Clash.

"Post pandemiczne zawirowania rynkowe oraz wojna w Ukrainie miały swoje odzwierciedlenie w pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i narastającej niepewności otoczenia rynkowego, które wpłynęły negatywnie na sentyment konsumentów i ich skłonność do wydawania wolnych środków. Te czynniki pozostają również największymi wyzwaniami w działalności grupy w 2023 roku" - napisano w komunikacie.

"Wyników ubiegłego roku nie należy porównywać z rekordowymi wskaźnikami z okresu pandemii, które wspierane były niespotykanymi wcześniej okolicznościami, w tym lockdownami. Aby w pełni ocenić jak zmieniła się grupa Ten Square Games, warto zestawić zeszłoroczne wyniki z tymi sprzed wybuchu pandemii, która istotnie zmieniła dynamikę rynku oraz wpłynęła na tempo rozwoju Grupy. W porównaniu do 2019 roku płatności z gier grupy Ten Square Games wzrosły ponad dwukrotnie, wynik skorygowana EBITDA był wyższy o ponad 60 proc., a nadwyżkę wygenerowanej gotówki przeznaczyliśmy na inwestycje we włoskie studio Rortos oraz krakowskie studio Gamesture. Tym samym zrobiliśmy kolejny krok na drodze do dywersyfikacji portfela naszych tytułów" - powiedział Maciej Zużałek.

W trakcie pandemii główny tytuł grupy - Fishing Clash - odnotował rekordowe wyniki. Było to możliwe dzięki największej w historii spółki inwestycji w marketing, której sprzyjały wyjątkowo niskie koszty pozyskania użytkowników w 2020 roku. Pozwoliło to dotrzeć w zasadzie do całej grupy docelowej gry i pozyskać140 mln nowych graczy.

"Po zniesieniu lockdownów utrzymanie dalszego wzrostu liczby użytkowników z tak zawyżonej bazy okazało się niemożliwe m.in. ze względu na ograniczoną objętość grupy docelowej, naturalny spadek zaangażowania użytkowników oraz istotnie mniejsze wydatki marketingowe. Po ukształtowaniu się bazy użytkowników na po pandemicznym poziomie spółka dostrzega przestrzeń do dalszych wzrostów w grze i podejmuje działania by je zrealizować" - napisano.

Gra Fishing Clash wygenerowała w 2022 roku niemal 356 mln zł płatności.

"Po trudnym początku roku, poziom kwartalnych płatności ustabilizował się, a wprowadzone w maju 2022 roku zmiany w grze, poprzez poprawę parametrów zachowań graczy, pozwoliły także na ponowne zwiększenie budżetów marketingowych. Na koniec 2022 roku gra miała około 2,2 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Tytuł utrzymał pozycję lidera w segmencie gier wędkarskich z udziałem na poziomie 92 proc., a płatności w nim wygenerowane stanowiły prawie 66 proc. wszystkich płatności grupy" - napisano w komunikacie.

Udział Hunting Clash w segmencie gier łowieckich wyniósł 89 proc., a płatności uzyskane z gry stanowiły blisko 23 proc. wszystkich płatności grupy. To m.in. zasługa wzrostu płatności w tym tytule o 6 proc. w 2022 roku.

W minionym roku do płatności grupy dołożyły się także gry przejętej w lipcu 2021 roku spółki Rortos, z czego dwa starsze tytuły – Airline Commander i Real Flight Simulator wygenerowały 29,4 mln zł. Najnowsza produkcja włoskiego studia – gra Wings of Heroes miała swoja globalną premierę w październiku 2022 roku. Tytuł ten już stał się trzecim największym pod względem wpływów dziennych w grupie. Ten Square Games planuje intensywny rozwój tytułu przez najbliższe dwa lata i zwiększanie udziału w perspektywicznym segmencie symulatorów lotów podobnie jak miało to miejsce w przypadku Fishing Clash i Hunting Clash w ich kategoriach rynkowych.

Wyniki Ten Square Games w czwartym kwartale 2022 roku oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes (dane w mln zł):

4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q
Przychody 131,3 135,9 -3,4% -10,7% -1,2%
EBITDA Adj. 35,3 27,9 26,7% -47,6% 39,0%
EBIT 4,2 23,5 -82,1% -89,6% -80,5%
zysk netto j.d. -7,3 19,6 -137,2% -124,0% -138,2%
marża EBITDA 26,9% 17,1% 9,76 -18,94 7,77
marża EBIT 3,2% 14,5% -11,25 -24,25 -13,04
marża netto -5,6% 12,3% -17,89 -26,22 -19,93

alk/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
charnecky
Dobre wyniki -7 mln zł STRATY NETTO w kwartał?
Czy redaktor upadł na głowę?
Teraz to grane są stalówki: COGNOR, BOWIM, IZOSTAL, STALPROFIL... a nie wydmuszki gamingowe.
grzegorzkubik
Liczę tu na ładny kurs i tak będzie.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki