REKLAMA

EBITDA Tauronu w I kw. '22 wyniosła 1,955 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami

2022-05-25 18:04
publikacja
2022-05-25 18:04
EBITDA Tauronu w I kw. '22 wyniosła 1,955 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami
EBITDA Tauronu w I kw. '22 wyniosła 1,955 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami
fot. Postmodern Studio / / Shutterstock

Grupa Tauron miała w pierwszym kwartale 2022 roku 1,955 mld zł EBITDA wobec 1,735 mld zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk operacyjny wzrósł o 17 proc. rdr do 1,418 mld zł.

Zysk netto grupy wyniósł 901 mln zł wobec 851 mln zł zysku rok wcześniej, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 900 mln zł.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 9,813 mld zł i były wyższe o 52 proc. rdr.

Jak podała spółka, głównym czynnikiem wpływającym na wzrost przychodów były wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, co jest wypadkową wyższych uzyskanych cen oraz nieznacznie wyższego wolumenu jej sprzedaży.

Pozytywny wpływ miały także wyższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, dzięki dokonanej w I kwartale 2022 r. sprzedaży posiadanej nadwyżki 1.717.000 uprawnień do emisji CO2, przy jednoczesnym zakupie tego wolumenu w produkcie terminowym EUA MAR'23 z przeznaczeniem na cele umorzenia uprawnień za 2022 r. Nadwyżka uprawnień do emisji CO2 ponad potrzeby umorzenia za 2021 r. powstała w związku z awarią i postojem bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

W pierwszym kwartale EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 864 mln zł, co oznacza wzrost o 17 proc. rdr. W segmencie OZE EBITDA wyniosła 186 mln zł i była 121 proc. wyższa rdr. W Wytwarzaniu EBITDA wyniosła 895 mln zł (wzrost o 30 proc. rdr), a w Wydobyciu 117 mln zł wobec 14 mln zł straty EBITDA przed rokiem. W segmencie Sprzedaży grupa zanotowała stratę EBITDA na poziomie 103 mln zł wobec 234 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na łączny wynik grupy znaczący wpływ miała poprawa wyników w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie, Dystrybucja i OZE, tym niemniej należy podkreślić, że wynik I kwartału został podwyższony o ponad 400 mln zł w konsekwencji zdarzenia jednorazowego w postaci sprzedaży 1,7 mln nadwyżkowych uprawnień do emisji CO2. Ta transakcja wpłynie na stopniowe zwiększenie kosztów rezerwy na zobowiązania z tytułu emisji CO2 w kolejnych kwartałach tego roku, a łączny wpływ tych działań powinien być neutralny dla wyniku EBITDA całego 2022 roku" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma.

W I kwartale 2022 r. nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosły 610 mln zł (w tym 406 mln zł w dystrybucji) i były niższe o 4 proc. rdr.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec marca był na poziomie 2,6x wobec 2,4x na koniec 2021 r.

W I kwartale grupa wyprodukowała 3,88 TWh energii elektrycznej (w tym 0,54 TWh ze źródeł odnawialnych), tj. o 8 proc. mniej rdr. Niższy wolumen produkcji był przede wszystkim konsekwencją postoju bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Sam segment OZE wygenerował 0,42 TWh energii elektrycznej, tj. o 22 proc. więcej rdr. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,12 TWh i była o 14 proc. niższa rdr.

Produkcja ciepła spadła o 12 proc. do 4,52 PJ, co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą rdr temperaturą zewnętrzną.

Tauron dostarczył 14,26 TWh energii elektrycznej, tj. o 3 proc. więcej rdr.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 1,45 mln ton i była na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki