Dolar - kupuj plotki, sprzedaj fakty

Dane z USA można zaliczyć dzisiaj do udanych - indeks zaufania konsumentów Conference Board powrócił do poziomów z 2007 r. rosnąc w listopadzie do 107,1 pkt. przy konsensusie na poziomie 101,5 pkt. Dane za poprzedni miesiąc zostały zrewidowane w górę do 100,8 pkt. z 98,6 pkt. Z kolei kolejny odczyt danych nt. PKB za III kwartał przyniósł ich rewizję w górę do 3,2 proc. z 2,9 proc. (szacowano 3,0 proc.), ale najbardziej imponuje wzrost dynamiki konsumpcji, która została podniesiona do 2,8 proc. z 2,1 proc. publikowanych na początku (szacowano 2,3 proc.). Reasumując, rynek otrzymał paczkę danych, która pokazuje siłę gospodarkę i FED może, choć wcale nie musi - co zdaje się zauważać rynek - być bardziej "jastrzębi" w komunikacie 14 grudnia.

Niemniej reakcja rynku na dobre informacje - słabnięcie dolara - jest pierwszym, wyraźnym sygnałem przesilenia na rynku. Może ono stwarzać preteksty do większej korekty, która zwyczajowo już pojawia się w mało oczekiwanym momencie - kolejne dane makro z USA przed nami, a weekend włoskie referendum.

Zerknijmy na układ indeksu BOSSA USD - dzisiejsze zwyżki są wymazywane, co potwierdza kontynuację korekty rozpoczętej jeszcze w zeszłym tygodniu. Niemniej oczekiwanie, że wyłamiemy już teraz wsparcie przy 84,26 pkt. (dołek z 22 listopada) może być zbyt wczesne.

BOSSAUSDDaily.png

Wykres dzienny BOSSA USD

Dzisiaj dolar najbardziej traci w relacji do funta. Brytyjskiej walucie pomogły dzisiaj dane nt. dynamiki zaakceptowanych kredytów hipotecznych, oraz nowych kredytów konsumenckich. Na dziennym układzie GBP/USD widać, że nadal respektowane jest wsparcie w postaci średnioterminowej linii trendu wzrostowego. Niemniej opór przy 1,2510 nie został jeszcze znacząco wybity. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza jednak wzrosło. Kolejne ważne dane w kalendarzu to czwartkowy indeks PMI dla przemysłu za listopad.

GBPUSDDaily.png

Wykres dzienny GBP/USD

Sporządził: Marek Rogalski - główny analityk walutowy DM BOŚ

Nota prawna:

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
WIG -0,47% 57 424,47
2020-02-21 17:15:01
WIG20 -0,54% 2 088,53
2020-02-21 17:15:00
WIG30 -0,47% 2 415,04
2020-02-21 17:15:01
MWIG40 -0,25% 4 056,63
2020-02-21 17:15:01
DAX -0,62% 13 579,33
2020-02-21 17:37:00
NASDAQ -1,79% 9 576,59
2020-02-21 22:03:00
SP500 -1,05% 3 337,75
2020-02-21 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.