Dam pracę - jak pisać ogłoszenia prasowe

Ogłoszenie prasowe jest jedną z form dostarczania szerokiej informacji przez pracodawcę poszukującego zasobów ludzkich. Jest pewnym ogniwem rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. To bardzo popularna forma, dlatego warto zwrócić uwagę na niektóre kwestie przy formułowaniu takiego ogłoszenia. W firmach najczęściej zajmują się tym osoby przypadkowe i liczne przykłady ogłoszeń publikowanych w prasie udowadniają, że poziom ich pisania jest na niskim poziomie.

J. Courtis podaje siedem etapów poprawnej rekrutacji. Składa się na nią kilka istotnych pytań i zagadnień, które musi podjąć osoba rekrutująca (menedżer, kierownik czy osoba odpowiedzialna za dział kadr). Te kwestie Courtis podaje w następujący sposób:

Etap 1 – Czy rzeczywiście występuje wakat? Kogo Dotyczy?
Etap 2 – Jak znaleźć kandydatów?
Jak przetworzyć wyniki, aby doprowadzić do wywiadu?
Wywiady.
Decyzja o wyborze i stosowane do tego narzędzia.
Oferta pracy i zawarcie umowy?
Wprowadzenie do pracy.
W tym artykule skoncentrujemy się wyłącznie na pytaniu z etapu drugiego: jak znaleźć kandydata? Całe rozważania będą promowały formę ogłoszenia prasowego, jako elementu rekrutacji.

Rekrutacja szeroka

Określenie źródła, z którego można pozyskać właściwych ludzi jest już momentem, w którym pracodawca stwierdził wakat w swojej firmie. Teraz chcę dostarczyć informacje o tym wakacie potencjalnym pracownikom. Niektóre formy rekrutacji są dość kosztowne (i te z reguły są najbardziej skuteczne), ale funkcjonują również źródła bezpłatne, które mogą doprowadzić do zatrudnienia kompetentnych pracowników.

Do najbardziej charakterystycznych form dostarczania informacji o pracy należą:
- agencje pośrednictwa pracy i biura pracy,
- doradcy (tzw. łowcy głów),
- firmy doradcze i zamieszczane przez nie ogłoszenia,
- ludzie, których znamy, w tym dawni pracownicy i dawni kandydaci do pracy,
- ogłoszenia zamieszczone za pośrednictwem rzetelnej agencji reklamowej,
- sytuacje, w których występuje lokalne bezrobocie lub wśród specjalistów,
- własne poszukiwania z wykorzystaniem swojej sieci,
- ogłoszenia prasowe formułowane przez jednego z pracowników firmy.

Prawdopodobnie najpopularniejszym środkiem rekrutacji jest ogłoszenie. Stosuje się je przede wszystkim w przypadku rekrutacji szerokiej. Jest to jednocześnie metoda, która jest najbardziej popularna wśród poszukujących pracy.

Ogłoszenie w prasie

Ogłoszenie prasowe to określony zbiór słów pisanych, który bezpośrednio informuje o poszukiwaniu pracownika oraz pośrednio o takich kwestiach, jak: pracodawca, wynagrodzenie, stanowisko, lokalizacja, możliwości, wymagania itp. Skuteczne ogłoszenie musi znaleźć się w ogólnodostępnym dla danego środowiska medium. Jeśli szukamy informatyka, najskuteczniejsze będzie prawdopodobnie ogłoszenie internetowe, jeśli szukamy emerytowanej opiekunki do dziecka – najwłaściwsze wydaje się ogłoszenie radiowe itd. Ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika rzadko pojawiają się w prasie ogólnopolskiej (w dziennikach czy gazetach). Powodem tego jest stosunkowo mała mobilność polskich pracowników. Sytuacja mieszkaniowa i komunikacyjna w naszym kraju rzadko pozwala, aby pracownik dojeżdżał do pracy z drugiego końca kraju. Poza tym ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej są stosunkowo drogie (z uwagi na szersze możliwości przekazu informacji). W związku z tym, najlepiej wybrać prasę lokalną – obniżamy w ten sposób koszty, a przy okazji trafiamy do grupy docelowej, w której prawdopodobieństwo pozytywnego odzewu jest dużo wyższe. Bardzo dobrą opcją jest umieszczenie ogłoszenia w prasie branżowej. Wówczas mamy pewność, że osoby, które przeczytają ogłoszenie będą zainteresowane daną dziedziną. Jeśli szukamy np. trenera siatkówki, warto umieścić ogłoszenie w czasopismach poświęconych tej tematyce. Takie rozwiązanie ma jednak jedną istotną wadę: większość czasopism branżowych ukazuje się tylko raz w miesiącu, więc jeśli firma potrzebuje pracownika natychmiast, to niestety musi pozostać przy opcji gazety lokalnej.

W ogłoszeniu o pracę niezbędne są następujące kwestie:
- jakie konkretne umiejętności związane z pracą są wymagane na stanowisku, - jakie doświadczenie zawodowe i życiowe powinni mieć kandydaci, - jakie są wymagania co do wykształcenia, - czy firma zapewnia pracownikom szkolenie.

Większość autorów uważa, że ogłoszenie o pracy powinno zawierać konkretną informację na temat zarobków. Takie podejście ma jednak również swoje wady. Jeśli podana będzie wysoka kwota miesięczna – do pracodawcy zgłosi się mnóstwo osób, które nie do końca dobrze czułyby się na danym stanowisku, a które do odpowiedzi na ogłoszenie zmotywowały jedynie pieniądze. Może to doprowadzić do zatrudnienia pracownika z dobrym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, ale leniwej i „cwanej”, która pracuje wyłącznie dla pieniędzy (a takie osoby trudno jest motywować). Jeśli natomiast podana w ogłoszeniu stawka wynagrodzenia będzie za niska, na pewno obniży to liczbę zgłoszeń.

Złoty środek

Najskuteczniejszym rozwiązaniem wydaje się sformułowanie typu: „wynagrodzenia na konkurencyjnym poziomie” lub też „wysokie wynagrodzenia z atrakcyjnym systemem premii”. Można też wspomnieć o innych formach wzbogacania pracy, jak szkolenia, kursy językowe, wymiany zagraniczne czy konferencje. Kolejnym wyznacznikiem skutecznego ogłaszania jest kwestia doboru słownictwa i długości ogłoszenia. Powinno być stosunkowo krótkie oraz dostarczyć zrozumiałych i zwięzłych informacji na tematy interesujące potencjalnego pracownika. Najważniejszym jednak zagadnieniem w przypadku ogłoszenia prasowego jest sformułowanie nagłówka! Musi on być bardzo dobrze przemyślany i warto zlecić jego przygotowanie specjaliście (menedżerowi działu kadr, socjologowi czy psychologowi). Nagłówek – ze względu na swoje ograniczone gabaryty – musi przekazywać jak najwięcej treści, w jak najkrótszym sformułowaniu. Musi być atrakcyjny dla czytelnika i „przyciągać” uwagę. Warto przeprowadzić burzę mózgów przy kompozycji nagłówka, a następnie wybrać najlepsze hasło i w oparciu o nagłówek podeprzeć tekstem ogłoszenia atrakcyjną ofertę tytułową.

Jakub B. Bączek

Źródło:
J. Courtis: Rekrutacja. [W:] D. M. Stewart (red.): Praktyka kierowania. Jak kierować sobą, innymi i firmą. Warszawa 1996.
M. Kostera: Zarządzanie personelem. Warszawa 1999.
L. Grensing: Jak rekrutować pracowników. Lublin 1995.
Por. J. Caples: Skuteczna reklama. Kraków 2001.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl