REKLAMA

DTP S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

2016-05-25 16:08
publikacja
2016-05-25 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_-_kwalifikacje_zawodowe_i_doswiadczenie_Czlonkow_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 43 / 2016 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
DTP S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki powzięło uchwały w przedmiocie powołania następujących członków Rady Nadzorczej, ze skutkiem na moment powzięcia uchwały:

1) Pan Leif Henning Dokset
2) Pan Alexander Holzgreve
3) Pan Owen James
4) Pan Jan Husby
5) Pan Marcel Köchling

Szczegółowe informacje o powołanych osobach, w tym opis kwalifikacji zawodowych i doświadczenia przekazujemy w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Członków Rady Nadzorczej.pdfZałącznik - kwalifikacje zawodowe i doświadczenie Członków Rady Nadzorczej.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-25 Karol Marek Piętka Członek Zarządu
2016-05-25 Vladimir Varbanov Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki