REKLAMA
ZAGŁOSUJ

DOM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2021-11-10 17:38
publikacja
2021-11-10 17:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DDSA_skons_3Q2021_final_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 475 920 1 135 352 323 774 255 595
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 493 197 355 630 108 193 80 061
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 358 284 227 793 78 597 51 282
IV. Zysk/(strata) brutto 354 113 218 490 77 682 49 187
V. Zysk/(strata) netto 285 746 175 228 62 684 39 448
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
VI. Przychody ze sprzedaży 976 046 743 446 214 116 167 367
VII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 307 884 223 183 67 541 50 244
VIII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 218 102 135 436 47 845 30 490
IX. Zysk/(strata) brutto 330 246 193 155 72 446 43 484
X. Zysk/(strata) netto 287 956 168 142 63 169 37 853
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 30/2021 z dnia 2021-11-10 o treści:


Zarząd Dom Development S.A. niniejszym informuje o dokonaniu korekty
Skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres trzech
miesięcy zakończony 30 września 2021 roku (dalej „Sprawozdanie”) w
odniesieniu do noty 7.16 „Przychody ze sprzedaży i koszt własny
sprzedaży” w zakresie zmiany przypisania kwoty 195 210 tys. zł z
kategorii „Przychody ze sprzedaży usług” do kategorii „Przychody ze
sprzedaży wyrobów gotowych”. Dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe
części przedmiotowego Sprawozdania, w tym na łączną wartość
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.


Pełna treść skorygowanego Sprawozdania zostanie niezwłocznie
opublikowana w trybie przewidzianym dla publikacji raportów okresowych.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DDSA_skons_3Q2021_final podpisane.pdfDDSA_skons_3Q2021_final podpisane.pdf Skorygowane śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2021-11-10 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki