REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Decyzja Zarządu Dom Development S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok

2023-11-06 15:52
publikacja
2023-11-06 15:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-06
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Decyzja Zarządu Dom Development S.A. o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 50/2023 z dnia 17 października 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 6 listopada 2023 roku, w oparciu o zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 roku, podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w kwocie 141.341.321 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych), co oznacza, że na jedną akcję będzie przypadać kwota 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Jednocześnie Zarząd określił dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 na 12 grudnia 2023 r. oraz termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 na 18 grudnia 2023 r.
Wszystkie akcje Spółki w liczbie 25.698.422 objęte są zaliczką na poczet dywidendy za 2023 rok.
Zarząd Spółki informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na przedmiotową wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok.
Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że zostały spełnione warunki formalne niezbędne do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, wynikające z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-06 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2023-11-06 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki