REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-05-07 06:43
publikacja
2021-05-07 06:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Dino_Polska_S.A._raport_za_I_kw._2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 2 760 700 2 220 384 603 814 505 057
II. Zysk z działalności operacyjnej 187 765 143 636 41 068 32 672
III. Zysk brutto 177 336 128 288 38 787 29 181
IV. Zysk netto 144 835 103 913 31 678 23 636
V. Liczba akcji (w szt.) 98 040 000 98 040 000 98 040 000 98 040 000
VI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 1,48 1,06 0,32 0,24
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 193 095 19 746 42 233 4 492
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (366 849) (228 739) (80 236) (52 030)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (23 540) 170 013 (5 149) 38 672
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (197 294) (38 980) (43 152) (8 866)
XI. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 5 641 066 5 570 510 1 210 451 1 207 097
XIII. Aktywa trwałe razem 4 301 410 4 053 812 922 990 878 437
XIV. Aktywa obrotowe razem 1 339 656 1 516 698 287 461 328 660
XV. Kapitał własny 2 411 398 2 266 563 517 434 491 151
XVI. Kapitał podstawowy 9 804 9 804 2 104 2 124
XVII. Zobowiązania długoterminowe 1 229 562 1 223 256 263 838 265 072
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 000 106 2 080 691 429 180 450 873
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Dino Polska S.A. raport za I kw. 2021.pdfDino Polska S.A. raport za I kw. 2021.pdf Dino Polska S.A. raport za I kw. 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Michał Krauze Członek Zarządu
2021-05-07 Izabela Biadała Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki