REKLAMA

DGA: Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2021 rok

2022-05-19 13:16
publikacja
2022-05-19 13:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
DGA
Temat
Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd DGA S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 19 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku netto DGA S.A. za rok 2021. Zgodnie z uchwałą Zarząd proponuje zysk netto w wysokości 3.457.141,47 PLN podzielić w następujący sposób:

1) kwotę 405.325,60 PLN (słownie: czterysta pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. 0,40 PLN (czterdzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A.

2) pozostałą kwotę 3.051.815,87 PLN (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wniosek Zarządu w dniu 19 maja 2022 r. uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej DGA S.A.

Zaproponowany przez Zarząd DGA S.A. dzień prawa do dywidendy to 4 lipca 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy to 14 lipca 2022 r.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za 2021 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Błażej Piechowiak Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki