REKLAMA

DECORA: Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

2021-08-23 20:16
publikacja
2021-08-23 20:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Decora_10%_NN_23.08.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-23
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. ( Decora S.A. , Emitent ) z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 sierpnia 2021 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 23 sierpnia 2021 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: NN OFE) powziął informację, o tym że liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A. NN OFE spadła poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta przez NN OFE w dniu 13 sierpnia 2021 r.
Przed zmianą udziału NN OFE posiadało 1.055.073 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 10,00% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 1.055.073 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 10,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Natomiast po zmianie udziału NN OFE posiadało 1.054.062 szt. akcji Emitenta, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 1.054.062 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Decora_10%_NN_23.08.2021.pdfZawiadomienie_Decora_10%_NN_23.08.2021.pdf Zawiadominie_Decora_10%_NN_23.08.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Artur Hibner Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki