REKLAMA

Chcesz studiować AI? Ponad 10 kandydatów na jedno miejsce

Katarzyna Wiązowska2023-08-09 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-08-09 06:00

Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę we wszystkich branżach, w których istnieje możliwość automatyzacji procesów biznesowych. Nagły wzrost jej popularności spowodował ogromne zainteresowanie studiami pozwalającymi zdobyć specjalistyczną wiedzę na temat jej funkcjonowania. Na niektórych kierunkach o jedno miejsce ubiega się nawet kilkunastu kandydatów.

Chcesz studiować AI? Ponad 10 kandydatów na jedno miejsce
Chcesz studiować AI? Ponad 10 kandydatów na jedno miejsce
fot. Vasilyev Alexandr / / Shutterstock

Wzrost znaczenia i popularności sztucznej inteligencji sprawił, że zarówno maturzyści, jak i osoby już aktywne zawodowo, chcą zdobywać odpowiednie kwalifikacje, aby móc rozwijać się w tej dziedzinie. Okazuje się, że coraz więcej uczelni oferuje taką możliwość, zarówno na studiach I i II stopnia, jak i na studiach podyplomowych.

Coraz więcej kierunków związanych z AI

Według dr hab. Aleksandry Przegalińskiej, prorektorki Akademii Leona Koźmińskiego, polskie uczelnie są znane z silnych programów nauczania, zwłaszcza w dziedzinach ścisłych.

– Znane są przykłady wybitnych polskich programistów, którzy ukończyli polskie uczelnie, a aktualnie pracują w topowych technologicznych firmach na kierowniczych stanowiskach, np. w OpenAI – mówi Bankier.pl dr hab. Aleksandra Przegalińska. – Mamy więc w Polsce ogromny zasób solidnie kształconych talentów programistycznych, choć nie wykorzystujemy go w pełni. Programy związane z informatyką i sztuczną inteligencją oferowane są dziś na uczelniach coraz częściej i nie tylko na tych o profilu technicznym.

Akademia Leona Koźmińskiego stworzyła pierwszy w regionie i jeden z pierwszych w Europie kierunków z zakresu AI w zarządzaniu i biznesie - Management and AI. Kierunek ten cieszy się obecnie dużą popularnością. Działa już od pięciu lat i mocno wyprzedził boom na sztuczną inteligencję, który dzisiaj obserwujemy. Poza wspomnianymi studiami licencjackimi, prowadzimy też studia magisterskie z zakresu Data Science, a także studia podyplomowe Biznes AI. Oferujemy także studia z zakresu analityki danych zdrowotnych oraz podyplomowy program z transformacji cyfrowej, a we wszystkich tych programach zaszyta jest wiedza o roli technologii wschodzących, w tym sztucznej inteligencji.

Prawdziwy boom na AI trwa od roku

Jak twierdzi Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy Politechniki Gdańskiej, pomimo że naukowcy z całego świata pracują nad rozwijaniem algorytmów AI od wielu lat, to powszechny boom na sztuczną inteligencję i rekordowe zainteresowanie społeczne tym tematem trwa zaledwie od około roku.

– Na Politechnice Gdańskiej udało się nam to jednak przewidzieć, stąd już ponad dwa lata temu utworzyliśmy dwie specjalności na studiach dziennych magisterskich: Sztuczna inteligencja – na kierunku Inżynieria Biomedyczna oraz Uczenie maszynowe na kierunku Informatyka, obydwie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG – mówi Bankier.pl Maciej Dzwonnik. – Studenci mają zapewnioną ścisłą współpracę z wysokiej klasy specjalistami i naukowcami, wykłady prowadzone przez międzynarodowych ekspertów, mogą odbywać staże i wizyty w firmach i jednostkach zaangażowanych w rozwój AI. Studenci podczas studiów poznają zagadnienia związane z takimi kwestiami, jak wizja komputerowa, przetwarzanie języka naturalnego, uczenie głębokie, uczenie maszynowe, systemy internetowe i rozproszone, języki programowania dla sztucznej inteligencji, programowanie urządzeń mobilnych i brzegowych, aspekty robotyki w sztucznej inteligencji, metody interakcji człowiek-maszyna.

W najbliższym semestrze zimowym Politechnika Gdańska planuje uruchomić studia podyplomowe Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG: Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu technicznym. Adresowane są głównie do inżynierów, analityków biznesowych, matematyków, statystyków i ekonomistów, którzy dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej potrzebują coraz bardziej wydajnego zaplecza technologicznego.

– Studia te spotkały się z dużym zainteresowaniem absolwentów nie tylko naszej uczelni, ale również innych uczelni, stąd pozostały nam już ostatnie wolne miejsca – twierdzi Maciej Dzwonnik. –  To już druga edycja tych studiów. Ostatnim razem było tak duże zainteresowanie, że zabrakło miejsc. 

Na popularne kierunki brakuje już miejsc

Również na Politechnice Wrocławskiej studenci mają szansę zapoznać się z technologiami związanymi ze sztuczną inteligencją.

– Na studiach I stopnia najwięcej kierunków, gdzie prowadzone są kursy związane z AI, działa na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. Są to: informatyka algorytmiczna, informatyka stosowana, informatyka stosowana w języku angielskim, informatyka techniczna, inżynieria systemów, teleinformatyka – mówi Bankier.pl Michał Ciepielski z Politechniki Wrocławskiej. Oczywiście w programach studiów na pozostałych kierunkach funkcjonujących na tym wydziale, również znajdują się elementy związane ze sztuczną inteligencją. Również na studiach II stopnia można kontynuować naukę sztucznej inteligencji. Wszystkie te kierunki nieustannie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kandydatów. W zdecydowanej większości limity przyjęć są wypełnione już w pierwszej rekrutacji. O jedno miejsce na kierunki informatyczne stara się zazwyczaj ok. 10 osób.

Wysokie progi punktowe

Jak twierdzi Agnieszka Kapela z Politechniki Warszawskiej, ze sztuczną inteligencją w naturalny sposób związane są kierunki informatyczne.

– Na naszej uczelni jest ich około 10, ale praktycznie w ramach każdego programu studiów znajdą się zagadnienia związane z wykorzystaniem zasobów informatycznych w działalności inżynierskiej. Są one prowadzone na Politechnice Warszawskiej od wielu lat – mówi Bankier.pl Agnieszka Kapela. – Najnowsze to inżynieria Internetu rzeczy oraz cyberbezpieczeństwo.

Na kierunki informatyczne I stopnia Politechnika Warszawska notuje corocznie niemal 10 tys. zgłoszeń. Niełatwo się na nie dostać, bo progi punktowe są bardzo wysokie.

– Coraz częściej w edukacji i nauce mówi się o interdyscyplinarności, a sztuczna inteligencja jest idealnym przykładem jej funkcjonowania – uważa Agnieszka Kapela. – Dlatego można się spodziewać tworzenia kierunków interdyscyplinarnych, łączących nowe technologie informatyczne z określoną dziedziną wiedzy i to raczej na studiach II stopnia. Względnie szybką odpowiedzią na potrzeby rynku mogą być też studia podyplomowe, które trwają zwykle rok. Oferujemy obecnie co najmniej kilkanaście takich studiów dotyczących technologii informatycznych, w tym AI.

Również studenci Politechniki Krakowskiej zdobywają wiedzę o AI przede wszystkim na kierunkach studiów z grupy IT. 

– W ostatnim czasie jedną z ciekawszych specjalności, powołanych przez naszą uczelnię były "Systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość" na kierunku informatyka na studiach II stopnia, wprowadzona w tym roku akademickim na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji. – mówi Bankier.pl Małgorzata Syrda-Śliwa, rzecznik prasowy Politechniki Krakowskiej. – Ta unikalna w skali kraju specjalność wyposaża absolwenta w innowacyjny splot kompetencji z zakresu grafiki komputerowej i multimediów oraz metod sztucznej inteligencji. Absolwent specjalności przygotowany jest do podjęcia pracy w twórczych zespołach wiodących podmiotów gospodarczych jak i prężnie działających start-up’ów w praktycznie każdej gałęzi gospodarki czy instytucji rządowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Także na tej uczelni kierunki z grupy IT w rekrutacji biją rekordy popularności. O jedno miejsce ubiega się nawet ponad 10 osób. 

Nawet 11 osób na miejsce

Z kolei na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie sztuczną inteligencję można studiować przede wszystkim na kierunkach informatycznych, związanych z analizą danych czy szerokorozumianymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jednym z nich jest Informatyka i Systemy Inteligentne.

– To tutaj właśnie studenci poszerzają wiedzę z zakresu języków i technik programowania, baz danych, analizy danych, ale także uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji – mówi Bankier.pl Anna Żmuda-Muszyńska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Na tym też kierunku studenci mają do wyboru specjalność: Artificial Intelligence and Data Analysis.

Kierunek ten odnotował w tym roku rekordowe zainteresowanie – kandydaci złożyli tu największą liczbę podań - o jedno miejsce ubiegało się blisko 11 kandydatów.

Ponadto w ofercie kształcenia AGH na studiach II stopnia w 2020 roku pojawił się nowy kierunek – Informatyka - Data Science. Działa tu również Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji. To jednostka naukowo-dydaktyczna powołana w tym roku, której celem jest realizacja badań naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych, jak również działalność kształceniowa, ekspercka i upowszechniająca naukę oraz edukację w szeroko rozumianym obszarze sztucznej inteligencji.

Nie tylko na politechnikach

Sztuczna inteligencja to temat poruszany nie tylko na uczelniach technicznych. Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone są studia, których treści związane są ze sztuczną inteligencją, na kierunkach takich jak: informatyka, bioinformatyka i biologia systemów, inżynieria obliczeniowa, Machine Learning. Dodatkowo prowadzony jest kurs uczenia maszynowego, który jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów specjalności neuroinformatyka oraz przedmiotem do wyboru dla kierunku fizyka.

Nabór na niektóre z kierunków, na których wykładane są przedmioty związane ze sztuczną inteligencją prowadzony jest już od siedmiu lat. Tak jest np. na studiach II stopnia inżynierii obliczeniowej.

– Studia, których programy związane są ze sztuczną inteligencją, są wysokospecjalistyczne, multidyscyplinarne, wprowadzające badania naukowe – mówi Bankier.pl dr Anna Modzelewska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego.

Na Uniwersytecie Warszawskim w tegorocznej rekrutacji na kierunek informatyka (I stopień) zarejestrowało się 1537 kandydatów na 177 miejsc, na bioinformatykę i biologię systemów (I stopień) – 305 na 40 miejsc, na Machine Learning (II stopień) – 126 na 40 miejsc, a na kierunek fizyka (I stopień), który uwzględnia ścieżkę kształcenia neuroinformatyka – 527 na 161 miejsc.

Z kolei na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sztuczną inteligencję można studiować na informatycznych studiach magisterskich o specjalności Sztuczna inteligencja.  Tu liczba chętnych na jedno miejsce to ponad 2 osoby. Z kolei od najbliższego roku akademickiego będzie można studiować AI również na informatycznych studiach inżynierskich.

– Liczba chętnych na jedno miejsce wyniosła tu 7 kandydatów – mówi Bankier.pl Agnieszka Książkiewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na uczelni od 10 lat prowadzone są również studia podyplomowe Big Data, które mają za zadanie przygotować do podjęcia zadań związanych z przetwarzaniem dużych i złożonych zbiorów danych, ich analizą, eksploracją i wizualizacją.

AI także na uczelniach ekonomicznych

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach można wybrać studia podyplomowe na kierunku Uczenie Maszynowe i Data Science.  Od początku jego funkcjonowania, czyli od 2021 r. cieszy się on bardzo dużą popularnością.  Sztucznej inteligencji można się tu także uczyć na studiach informatycznych I stopnia. Natomiast na studiach informatycznych II stopnia można wybrać specjalność „Programowanie systemów inteligentnych”, która jest poświęcona sztucznej inteligencji.

Również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uczy swoich studentów AI.

– Zakładamy, że nasi studenci nabędą kompetencje praktyczne związane z wykorzystaniem podstawowych narzędzi business analitics oraz business informatics zgodnie na każdym naszym kierunku w podstawowym zakresie – mówi Bankier.pl dr hab. Bogusław Półtorak, profesor UE, prodziekan ds. kształcenia.

Bardziej zaawansowane narzędzia mogą poznać na kierunku Finanse i Rachunkowość, a od nowego roku akademickiego na kolejnych czterech kierunkach, w tym Nieruchomości i Gospodarka Przestrzenna, Logistyka, Ekobiznes oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka w biznesie, czy też Business Informatics.

Źródło:
Katarzyna Wiązowska
Katarzyna Wiązowska
redaktor Bankier.pl

Dziennikarka prasowa i internetowa. Z wykształcenia ekonomistka, PR-owiec i psycholog komunikacji medialnej. Bliskie jej są tematy dotyczące rynku pracy, przedsiębiorczości i kreatywności. Lubi rozmawiać z ludźmi, poznawać ich historie, również biznesowe. Z pasji – kinomanka.

Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (5)

dodaj komentarz
monuz
A jakie studia ukończyła AI, skoro pozwala się jej podejmować różne ważne decyzje?
zoomek
Moment - teraz to nas SI studiuje! My jesteśmy studiowani przez SI więc do czego niby ci studenci? Będą poddawani testom przez algorytmy?
Oni chyba nie wiedzą co się obecnie dzieje na świecie.
monuz
95% studiów to przyjmowanie ludzi, których nawet do wojska by nie wzięli, zajęcia prowadzone przez doktorów za najniższą krajową i zaliczenia na podstawie ilości kartek skopiowanych z Internetu, bo komu by się to chciało czytać.
peluquero
Studia AI polegać będa na tym że AI będzie pisało pytania egzaminacyjne, student poprzez AI będzie pisał egzamin, i potem profesor poprzez AI będzie sprawdzał arkusz egzaminacyjny.
wizytator
Sztuczna inteligencja to sobie sama poradzi. Potrzebni pracownicy z pionu energetycznego, żeby jej stały dostęp do prądu gwarantować.

Powiązane: Studia

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki