Ceny ubezpieczeń turystycznych na weekendowy wyjazd

Weekendowe wyjazdy na dobre zagościły w ofertach biur podróży. Turyści chętnie korzystają z możliwości krótkiego wypoczynku poza granicami kraju, który może być stosunkowo niedrogą alternatywą spędzenia wolnego czasu. Warto jednak przy okazji pomyśleć o własnym bezpieczeństwie i zdrowiu. Sprawdzamy ceny pakietów ubezpieczeń turystycznych obejmujących krótkoterminowe wyjazdy.

Świadomość ubezpieczeniowa wśród podróżnych wzrasta, jak wskazują badania Mondial Assistance. Przedkłada się to na liczbę ofert towarzystw ubezpieczeniowych, która jest dostępna na rynku. Ubezpieczenie turystyczne bowiem chroni nie tylko zdrowie, ale również stanowi zabezpieczenie przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. W ramach pakietów ubezpieczeniowych podróżni posiadają dodatkowo ubezpieczenie bagażu, OC w życiu prywatnym oraz assistance. Ważne jest jednak, aby każdorazowo zapoznać się z zakresem oraz sumami ubezpieczenia. Turysta bowiem może dokonać wyboru pomiędzy podstawową ochroną a rozszerzeniem o dodatkowe usługi.

Ubezpieczenie podróży weekendowej. Sprawdzamy ceny polis turystycznych
Ubezpieczenie podróży weekendowej. Sprawdzamy ceny polis turystycznych

Potencjalne zagrożenia w podróży

Wybierając się na parodniową wycieczkę, myślimy raczej o tym, jak spędzić czas, a nie w jaki sposób uchronić się przed nieszczęśliwym wypadkiem. Jednak życie pokazuje, że nawet w najmniej oczekiwanym momencie może się przydać np. ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia, szczególnie w krajach, w których opieka lekarska i koszty świadczeń medycznych są bardzo drogie.

Podróżny ma również możliwość ubezpieczenia się od ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, odwołania noclegów czy nawet odwołania biletów.

Kliknij w celu obliczenia ubezpieczenia
Kliknij w celu obliczenia ubezpieczenia (Bankier.pl)

Osoby przezorne mogą wykupić pakiet, który gwarantuje zwrot poniesionych kosztów karnetów lub kursów sportowych, jeśli w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, nie będą mogły w nich uczestniczyć. Dodatkową opcją jest ubezpieczenie dokumentów. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe pokrywają koszt wydania nowych.

Natomiast dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, zostały przygotowane opcje, które obejmują rozszerzenia o uprawianie sportów amatorskich oraz sportów wysokiego ryzyka, jak i również ubezpieczenie sprzętu sportowego od kradzieży bądź jego utraty.

Jeśli planujemy w podróż udać się własnym autem, warto przyjrzeć się pakietom, które posiadają rozszerzenie o assistance samochodu. Ubezpieczony w razie awarii może liczyć na pomoc w holowaniu pojazdu, organizację i pokrycie kosztów usprawnienia czy usługi informacyjne m.in. informacje o kosztach paliwa, połączeń promowych, dane teleadresowe.

Wybierając pakiet ubezpieczeniowy warto przyjrzeć się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia, w szczególności zasadom wskazującym sytuacje, w których możemy ubiegać się o odszkodowanie oraz katalog wyłączeń, tj. zdarzeń, w wyniku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Koszty ubezpieczenia

W celu wybrania odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego warto zwrócić uwagę przede wszystkim na sumy poszczególnych jego składowych, tj.:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • usługi assistance,
  • ubezpieczenie bagażu,

ponieważ to one mają największy wpływ na ostateczny koszt, jaki poniesie podróżny. W celu przybliżenia cen polis krótkoterminowych Bankier.pl poprosił towarzystwa o kalkulacje cen ubezpieczenia trzydniowego pobytu w Madrycie dla jednej osoby w wieku ok. 30 lat, która nie choruje przewlekle oraz nie przyjmuje leków.

Okazuje się, że ubezpieczenie trzydniowej podróży zagranicznej można nabyć już w cenie 5,64 zł. InterRisk w ramach pakietu Bon Voyage oferuje zwrot kosztów leczenia, ubezpieczenie NNW oraz OC w życiu prywatnym do wysokości ok. 20 900 zł oraz ubezpieczenie bagażu do wartości ok. 4180 zł. Dodatkowo w pakiecie ubezpieczony posiada assistance do 1000 EUR.

Ubezpieczenie turystyczne wariant najtańszy - przykładowe koszty zagranicznej podróży trzydniowej

Towarzystwo (nazwa produktu)

Koszty leczenia

Ubezp. NNW

OC w życiu prywatnym

Ubezp. bagażu

Usługi dodatkowe zawarte w cenie

Składka dla 1 osoby (płatna jednorazowo przelewem)

Zakup polisy online

Allianz (Allianz Globtroter)

120 000 zł

20 000 zł

100 000 zł

400 zł

- assistance w pakiecie;

- pokrycie kosztów leczenia związanych z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub ataku terrorystycznego;
- sporty rekreacyjne;
- transport ubezpieczonego oraz członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej do kraju zamieszkania bez limitu kwotowego;

28 zł

tak

Axa (Indywidualne podróże Kontynenty)

30 000 EUR (ok. 125 400 zł)

4000 EUR (ok. 16 720 zł)

50 000 EUR (ok. 209 000 zł)

400 EUR (ok. 1 672 zł)

assistance w pakiecie z kosztami leczenia

12,60 zł

tak

BeforeYouGo (Wariant Eco)

150 000 zł

brak

50 000 zł

500 zł

assisntance do 150 000 zł

15 zł

tak

Ergo Hestia (Ergo Podróż)

200 000 zł

30 000 zł

500 000 zł

5 000 zł

assistance w pakiecie

19 zł

poprzez iKonto Ergo Hestia

Generali (Generali z myślą o podróży)

40 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

500 zł

assistance do 40 000 zł

15 zł

tak

Gothaer (W podróży)

20 000 EUR (ok. 83 600 zł)

10 000 EUR (ok. 41 800 zł)

25 000 EUR (ok. 104 500 zł)

1 00 EUR (ok. 4 180 zł)

assistance w pakiecie

20 zł

tak

Inter Polska (Unter Tour)

10 000 EUR (ok. 41 800 zł)

2 000 EUR (ok. 8 360 zł)

10 000 EUR (ok. 41 800 zł)

400 EUR (ok. 1 672 zł)

assistance do 10 000 EUR

12 zł

tak

InterRisk (Bon Voyage)

5 000 EUR (ok. 20 900 zł)

5 000 EUR (ok. 20 900 zł)

5 000 EUR (ok. 20 900 zł)

1 000 EUR (ok. 4 180 zł)

assistance do 1000 EUR

5,64 zł

nie

Link4 (Podróże)

50 000 zł

10 000 zł

25 000 zł

2 500 zł

assistance w pakiecie z kosztami leczenia

16,71 zł

tak

Ubezpieczenia Pocztowe (Bezpieczny Turysta)

50 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

500 zł

assistance do 50 000 zł

15 zł

nie

Uniqa (Radość Odkrywania)

50 000 zł

20 000 zł

100 000 zł

2 000 zł

assistance w pakiecie - wariant MINI

22 zł

tak

Źródło: opracowanie własne, na podstawie ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, stan na 29.05.2017 r.

Wartość w PLN przy średnim kursie EURO 4,1803 (NBP, 29.05.2017 r.)

Natomiast najwyższą sumę ubezpieczenia kosztów leczenia posiada w swojej ofercie Ergo Hestia. Zakupując Ergo Podróż, turysta może liczyć na pokrycie kosztów leczenia do wysokości 200 000 zł, ubezpieczenia NNW do 30 000 zł, OC – 500 000 zł oraz bagażu do 5000 zł.

Oferty dla wymagających

Osoby, które są zainteresowane szerszą ochroną, mogą wybrać pakiety o wyższych sumach ubezpieczenia lub dobrać usługi dodatkowe. To wiąże się oczywiście z poniesieniem większych kosztów. Ceny polis w wariantach rozszerzonych oscylują bowiem od 17,40 zł do niemal 73 zł. Najtańszą składkę zapłaci podróżny, który wybierze ubezpieczenie proponowane przez Axa – Indywidualne podróże Kontynenty. Oferuje swoim klientom ochronę obejmującą: koszty leczenia do ok. 1 045 000 zł, NNW od wysokości ok. 41 800 zł, OC w życiu prywatnym – ok. 418 000 zł oraz bagaż – ok. 2508 zł. Dodatkowo pakiet zawiera usługi assistance oraz ubezpieczenie od chorób przewlekłych do 10 proc. sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne wariant rozszerzony - przykładowe koszty zagranicznej podróży trzydniowej

Towarzystwo (nazwa produktu)

Koszty leczenia

Ubezp. NNW

OC w życiu prywatnym

Ubezp. bagażu

Usługi dodatkowe zawarte w cenie

Składka dla 1 osoby (płatna jednorazowo przelewem)

Zakup polisy online

Allianz (Allianz Globtroter)

600 000 zł

60 000 zł

800 000 zł

10 000 zł

- assistance w pakiecie;
- pokrycie kosztów leczenia związanych z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub ataku terrorystycznego;
- transport ubezpieczonego oraz członków rodziny lub innej os. towarzyszącej do kraju zamieszkania bez limitu kwotowego;

72 zł

tak

Axa (Indywidualne podróże Kontynenty)

25 0000 EUR (ok. 1 045 000 zł)

10 000 EUR (ok. 41 800 zł)

100 000 EUR (ok. 418 000 zł)

600 EUR (ok. 2 508 zł)

- assistance w pakiecie z kosztami leczenia;
- sporty amatorskie;
- choroby przewlekłe do 10 proc. sumy ubezpieczenia;

17,40 zł

tak

BeforeYouGo (VIP)

400 000 zł

25 000 zł

200 000 zł

1 500 zł

assisntance do 150 000 zł;

26 zł

tak

Ergo Hestia (Ergo Podróż)

500 000 zł

600 000 zł

1 000 000 zł

10 000 zł

assistance w pakiecie;

40 zł

poprzez iKonto Ergo Hestia

Generali (Generali z myślą o podróży)

800 000 zł

60 000 zł

500 000 zł

3 000 ł

assistance do 800 000 zł

49 zł

tak

Gothaer (W podróży)

60 000 EUR (ok. 250 800 zł)

20 000 EUR (ok. 836 000 zł)

25 000 EUR (ok. 104 500 zł)

2 000 EUR (ok. 8 360 zł)

assistance w pakiecie;

20 zł

tak

Inter Polska (Inter Tour)

70 000 EUR (ok. 292 600 zł)

50 000 EUR (ok. 209 000 zł)

70 000 EUR (ok. 292 600 zł)

800 EUR (ok. 3 344 zł)

assistance do 70 000 EUR

28,98 zł

tak

InterRisk (Bon Voyage)

120 000 EUR (ok. 501 600 zł)

120 000 EUR (ok. 501 600 zł)

120 000 EUR (ok. 501 600 zł)

4 000 EUR (ok. 16 720 zł)

assistance do 50 000 EUR

72,75 zł

nie

Link4 (Podróże)

300 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

5 000 zł

assistance w pakiecie z kosztami leczenia;

42,39 zł

tak

Ubezpieczenia Pocztowe (Bezpieczny Turysta)

500 000 zł

50 000 zł

200 000 zł

5 000 zł

assistance do 500 000 zł

49 zł

nie

Uniqa (Radość Odkrywania)

500 000 zł

60 000 zł

200 000 zł

5 000 zł

assistance w pakiecie - wariant MEGA

42 zł

tak

Źródło: opracowanie własne, na podstawie ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych, stan na 29.05.2017 r.

Wartość w PLN przy średnim kursie EURO 4,1803 (NBP, 29.05.2017 r.)

Natomiast najdroższy pakiet oferowany jest przez InterRisk. Ubezpieczony zostanie objęty ochroną, która zapewnia zwrot kosztów leczenia do kwoty ok. 501 600 zł, ubezpieczenie NNW oraz OC do wartości ok. 501 600 zł, ubezpieczenie bagażu do wysokości 16 720 zł oraz assistance – do 50 000 EUR.

Należy pamiętać, że dodatkowe usługi są osobno doliczane do składki ubezpieczeniowej. Przykładowo podróżni, którzy zechcą wykupić w Ergo Hestii ubezpieczenie karnetów i kursów, muszą liczyć się z koniecznością dopłacenia 3 zł do składki wybranego pakietu. W razie wyboru assistance auta w Ubezpieczeniach Pocztowych poniosą koszt w wysokości 28 zł. Natomiast dodatkowe ubezpieczenie sprzętu sportowego waha się w przedziale od 9 do 68 zł.

Oferty proponowane przez towarzystwa różnią się pod względem ochrony, przedmiotu ubezpieczenia oraz wysokości składki. Rozpatrując propozycje poszczególnych towarzystw należy zatem uwzględnić, czy wskazany koszt obejmuje podstawową ochronę, czy może również dodatkowe rozszerzenia. Najważniejsze jest jednak dokładne zapoznanie się z OWU, które określają oferowany zakres usług oraz wyłączenia stosowane przez ubezpieczycieli.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ekspert_superpolisy

Ceny polis turystycznych na weekendowe wyjazdy w stosunku do ewentualnych kosztów leczenia za granica są stosunkowo niewielkie. Warto więc zapewnić sobie spokój podczas podróży i zdecydować się na wszechstronną polisę.

! Odpowiedz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl