Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2018_11_27_III_Rapot_Kwartalny_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży netto 16 976 15 123 3 991 3 553
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 15 308 9 824 3 599 2 308
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 9 887 1 424 2 324 335
IV. Zysk /strata netto 14 261 -949 3 353 -223
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 625 48 919 -2 733 11 492
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 103 837 38 318 24 412 9 002
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -146 833 -33 474 -34 521 -7 864
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -54 621 53 763 -12 841 12 630
IX. Zysk /strata netto na akcję 0,36 -0,03 0,09 -0,01
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,36 -0,02 0,09 -0,01
XI. 09.2018 12.2017 09.2018 12.2017
XII. Aktywa razem 597 166 761 000 139 806 182 455
XIII. Zobowiązania razem 254 154 289 281 59 501 69 357
XIV. Zobowiązania długoterminowe 140 668 151 893 32 933 36 417
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 113 486 137 388 26 569 32 940
XVI. Kapitał własny 343 012 471 719 80 304 113 098
XVII. Kapitał zakładowy 3 935 3 935 921 943


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec
każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2018 do 28 września
2018 r. - 4,2535 PLN/EUR (od 1 stycznia 2017 do 29 września 2017 r. -
4,2566 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 28 września
2018 r., który wynosił 4,2714 PLN/EUR i na 29 grudnia 2017 r., który
wynosił 4,1709 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2018 11 27 III Rapot Kwartalny 2018.pdf2018 11 27 III Rapot Kwartalny 2018.pdf III Raport Kwartalny 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-27 Elżbieta Wiczkowska Prezes Zarządu
2018-11-27 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
2018-11-27 Colin Kingsnorth Członek Zarządu
2018-11-27 John Purcell Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl