REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie z Orange Energia umowy współpracy i partnerstwa technologicznego

2022-05-24 13:17
publikacja
2022-05-24 13:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-24
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie z Orange Energia umowy współpracy i partnerstwa technologicznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 24 maja 2022 r. zawarł z Orange Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Orange Energia) umowę, na podstawie której strony postanowiły nawiązać współpracę polegającą na strategicznym partnerstwie technologicznym w dziedzinie rozwijania sektora odnawialnych źródeł energii, polegającą - w początkowym etapie - na współpracy przy dostarczaniu przez Columbus produktów i usług odnawialnych źródeł energii klientom Orange Energia.

Występując jako partner technologiczny, Columbus będzie odpowiedzialny za:
- wykonywanie usługi sprzedażowej na rzecz Orange Energia, która będzie polegała na zawieraniu w imieniu i na rzecz Orange Energia umów z klientem końcowym w zakresie produktów lub usług,
- wykonywanie usługi dostawy i montażu produktów na rzecz Orange Energia w celu realizacji umów zawartych pomiędzy Orange Energia a klientem końcowym,
- wykonanie usług wsparcia na rzecz Orange Energia (polegających na obsłudze posprzedażowej) w celu realizacji umów końcowych między Orange Energia a klientem końcowym.

Dodatkowo, niniejsza umowa przewiduje świadczenie przez Columbus bezpośrednio na rzecz klienta końcowego Orange Energia (który wyrazi takie żądanie) usług premium gwarancyjnych, serwisowych, doradczych, monitoringu, związanych z produktami lub usługami OZE. Na życzenie klienta końcowego Orange Energia, Columbus będzie pomagał w uzyskaniu finansowania w celu realizacji umowy końcowej.

Za zrealizowane działania, Columbus przysługuje wynagrodzenie określone w umowie, skonkretyzowane dla każdej czynności oraz zależne od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej, które będzie płatne bezpośrednio przez Orange Energia,

Ponadto, Orange Energia zobowiązała się w zgodach marketingowych dot. partnerów wskazywać Columbus jako partnera.

Realizacja umowy będzie odbywała się na podstawie każdorazowych zamówień przekazywanych przez Orange Energia. Umowa nie określa ilościowego zobowiązania dla stron w zakresie realizacji współpracy, jednak daje Columbus prawo pierwszeństwa do możliwości realizacji zadań nią objętych.

Umowa zawarta na okres pilotażowy 3 miesięczny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwi się dalszej współpracy na 2 tygodnie przed upływem okresu pilotażowego. W przypadku przejścia umowy na czas nieokreślony, ustalono 2 miesięczny termin wypowiedzenia umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-24 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki