0,3060 zł
0,99% 0,0030 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
3Q2019_CFI_HOLDING_SSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Skonsolidowane Zestawienie Całkowitych Dochodów
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 127 355 101 133 29 558 23 776
II. Koszty działalności operacyjnej 89 424 74 623 20 755 17 544
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53 934 53 110 12 518 12 486
IV. Zysk (strata) brutto 30 053 47 657 6 975 11 204
V. Zysk (strata) netto 24 287 38 761 5 637 9 113
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900 2 750 874 900
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,009 0,01 0,002 0,003
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
VIII. Aktywa trwałe 1 501 591 1 364 444 343 331 317 313
IX. Aktywa obrotowe 152 661 136 021 34 905 31 633
X. Kapitał własny 1 132 530 1 074 436 258 947 249 869
XI. Kapitał zakładowy 852 771 852 771 194 982 198 319
XII. Zobowiązania docelowo przeznaczone na kapitał - - -
XIII. Zobowiązania długoterminowe 435 567 351 878 99 590 81 832
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 86 156 74 151 19 699 17 244
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,41 0,39 0,1 0,09
Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pienięznych
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 088 27 112 9 768 6 374
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -41 910 -16 060 -9 727 -3 776
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 916 -3 760 -1 837 -884
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
3Q2019 CFI HOLDING SSSF.pdf3Q2019 CFI HOLDING SSSF.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe CFI Holding SA IIIQ2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.