REKLAMA

CERES DI: Uchwała GPW w sprawie wycofania z obrotu akcji Emitenta oraz złożenie wniosku w sprawie wycofania akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW

2020-10-13 16:59
publikacja
2020-10-13 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-13
Skrócona nazwa emitenta
CERES DI
Temat
Uchwała GPW w sprawie wycofania z obrotu akcji Emitenta oraz złożenie wniosku w sprawie wycofania akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CERES Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że 12 października 2020 r. w otrzymał uchwałę nr 778/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 12 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki.

Wycofanie akcji z obrotu nastąpi z dniem 19 października 2020 roku.

Zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 16 października 2020 roku (włącznie), tracą ważność.

Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect, w dniu 13 października 2020 roku Spółka wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji i zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych oraz ustanie uczestnictwa Spółki w typie Emitent.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-13 Maciej Barszczewski członek zarządu /-/ M. Barszczewski
2020-10-13 Łukasz Dybek członek zarządu /-/ Ł. Dybek
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki